Qui som

El portal Pobleviu.cat neix amb la voluntat de ser una finestra oberta a la realitat social del Camp; les seves lluites, les seves problemàtiques, els seus anhels… Resistència a la dominació, reacció contra la impotència, amb el respecte, la llibertat i la solidaritat com a bandera , la realitat ens imposa el repte; donar la paraula, conèixer, reflexionar, respondre, intercambiar…fer poble, fer xarxa. El nostre somni; uns Països Catalans lliures en un món d´homes i dones lliures i solidàries.

Pobleviu.cat és doncs, un projecte endagat per membres de diversos moviments socials de la regió d´El Camp, consistent en crear instruments que permetin la relació entre les diverses entitats i persones de la zona, que facilitin a la població l´accés al teixit associaciatiu i que divulgui, cohesioni i articuli el que entenem com un marc geogràfic natural de relació entre pobles, col·lectius i persones, tenint present la realitat complexa de les diverses formes de viure, de pensar, d´actuar, etc.

Una part fonamental del projecte és el que fa referència als instruments de comunicació. Aquests són els principals protagonistes de la disgregació de la societat provocant l´aïllament i l´individualització mitjançant un discurs estèril i ple de prejudicis. És per aquest motiu que el projecte ha d´esdevenir un mitjà comunicatiu plural i punt de trobada de diverses propostes i inquietuds.

L´altra part fonamental del projecte és la participació de tots i totes, mitjançant instruments de participació àgils, actius i adequats a les diferents formes i necessitats de cadascú, potenciant l´actitud crítica, constructiva i reflexiva davant dels reptes que se´ns plantegen.

A mode de resum, la participació i la informació han d´esdevenir el motor de regneració del projecte.