Difon la idea!

La filosofia d´aquest projecte es basa en un pilar fonamental, entorn del qual evolucionarà el portal: el treball en xarxa. El treball en xarxa a partir de la participació desinteressada i voluntària de diversa gent que participa dels moviments socials de la regió, com també, gent que a títol propi participa, activament, de la vida social i cultural dels pobles i ciutats del Camp.
Apostem doncs, pel treball en xarxa i cal assenyalar alguns dels principis que el defineixen:

 • Horitzontalitat: Les relacions entre els col·lectius i persones que treballen en xarxa són “entre iguals”, reconeixent-nos corresponsables i necessaris en el desenvolupament de les activitats i la consecució dels objectius fixats.
 • Treball en equip: Els col·lectius i persones formen part d´un entramat on es complementen els uns amb els altres. Uns tenen unes habilitats, capacitats i coneixements que s´alimenten recíprocament.
 • Autonomia: Els col·lectius i persones tenen plena capacitat de decisió sobre el desenvolupament de les seves funcions i activitats. És doncs una forma de treball descentralitzada on és necessària la comunicació entre les parts. Autonomia implica descentralització.
 • Pertinença participativa: Se´n forma part participant-hi, no hi ha altra manera de fer-ho, sense implicació efectiva no s´està fent xarxa.
 • Objectius comuns: El treball en xarxa implica tenir objectius comuns, o tenir com a mínim en comú alguns objectius. D´ altra banda, els objectius particulars dels diferents col·lectius no poden ser contradictoris entre ells. Els objectius de la xarxa tampoc poden ser aliens, estranys als objectius particulars de cada una de les parts.
 • Comunicació: La comunicació comporta el diàleg permanent, l´intercanvi d´idees és la forma bàsica del treball i un de les seves claus essencials. Implica crear formes diverses de comunicació i intercanvi adequades a diferents necessitats.
 • Construcció i gestió col·lectiva del coneixement: En les societats xarxa el problema no és la falta d´informació (que n´hi ha d´abundant i de fàcil accés) sinó saber localitzar-la i utilitzar-la adequadament.
 • Acció comuna: El treball en xarxa és comunicació i cooperació per a l´acció. És l´acció conjunta, les necessitats que es deriven de l´acció comuna són les que determinen la forma d´organitzar-nos, la forma de la xarxa.
 • Simplicitat i flexibilitat organitzativa: Evitar les formalitats innecessàries (la burocràcia, les estructures ineficaces, innecessàries o supèrflues).
 • L´organització no és un fi en ella mateixa, sinó un mitjà. La comunicació entre parts interdependents afavoreix la flexibilitat.
 • Avaluació i formació permanent: Aprendre de la pròpia experiència, de la pròpia pràctica. L´avaluació dels resultats, del què fem, els anàlisis dels resultats que produïm ens permet millorar i simplificar el mètode.