La CUP demana plena transparència a les comissions informatives i poder-hi votar els temes un a un

Aquest dilluns 15 de febrer de 2016, ha tingut lloc, al Saló dels Tarragonins Il·lustres de l’Ajuntament de Tarragona la Comissió Informativa i de Seguiment de Serveis Centrals, Economia i Hisenda i Seguretat prèvia al Ple del proper divendres 19 de febrer.

En el bloc de “Recursos Humans”, la CUP de Tarragona ha expressat el seu malestar pel fet que el punt 2.5 de l’Ordre del dia inclogués temes tan diversos com la funcionarització de diversos treballadors de l’Institut Municipal de Serveis Socials, la contractació de cinc nous assessors -un per al grup d’Unió Democràtica i quatre per a diverses àrees de Govern en mans del PSC i el PP- o la intenció de cobrir “una plaça de tècnic/a superior en comunicació, classificada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe places de comeses especials, grup A, subgrup A1, a cobrir per promoció interna entre personal funcionari del grup A, subgrup A2” que diversos treballadors i treballadores de l’Ajuntament han denunciat com un cas clar “d’endollisme” i que nosaltres no valorarem perquè desconeixem la veracitat o falsedat dels fets denunciats.

Des de la CUP de Tarragona es vol deixar clar que votar un únic “sí” o un únic “no” a punts tan diversos malmet la confrontació d’idees i la possibilitat de debatre sobre cada un dels punts amb arguments complets i complexos. Des de la CUP es vol deixar clar que la resposta del regidor Pau Pérez a la pregunta del regidor Jordi Martí Font en el sentit que ja estudiaria separar els temes per a altres ocasions torna a ser una forma clara d’enredar la troca i no resoldre res. En qualsevol cas, tal com ell mateix ha expressat, la majoria ara és la que és… i així ha estat ja que el Govern ha votat en bloc sempre, en tots els casos.

Per acabar, el regidor Jordi Martí Font ha preguntat com estava el tema d’incorporar l’enregistrament, l’emissió en directe i penjar a Internet les deliberacions que es donen a les Comissions Informatives, per tal que la ciutadania pugui tenir accés a aquests interessants debats, tal com ja es fa, per exemple, a l’Ajuntament de Barcelona. La resposta del regidor Pérez ha estat que de moment no es faria perquè tal com ja va expressar en un altre moment, les comissions no eren públiques. La CUP ha insistit que continuarà demanant que s’emetin i es puguin seguir per Internet.

En aquesta línia, en el proper ple la CUP presentarà una moció per tal que l’Ajuntament emeti els plens en streaming, els enregistri amb àudio i vídeo i es pengin a la xarxa per tal de garantir encara més la transparència de la institució. Alhora, mentre l’Ajuntament no assumeixi aquestes tasques, la CUP passarà a fer-ho directament.

Grup Municipal de la CUP de Tarragona

15 de febrer de 2016