Comunicat després del 25N

L’assemblea Endavant (OSAN) de Tarragona valorem que els actes que tant l’Esquerra Independentista com el Bloc Anticapitalista locals hem fet en relació el 25 de novembre han contribuït a la comprensió teòrica i política de que l’enemic que enfrontem és el capitalisme patriarcal. Tot i així constatem que encara queda moltíssima feina per fer, sobretot i en primer lloc a nivell intern. No totes les organitzacions i col•lectius comprenem i tenim la intenció de treballar de manera efectiva en la comprensió del capitalisme patriarcal i que el seu oposat és el socialisme feminista.

El passat 14 de novembre la militant feminista Maria Colera va exposar l’acoblament de l’opressió de la burgesia amb l’opressió patriarcal. El divendres 20 ho vam poder comprovar en la realitat quan la seguretat privada del Parc Central feia fora a empentes, arrancant pancartes i estripant octavetes un seguit de militants que denunciaven el feminicidi al centre comercial, al temple del capital.

La culminació ha estat aquest 25 de novembre amb una manifestació que ha reunit unes 300 persones. Molt poques si contemplem la gravetat de la situació que patim les dones treballadores, 35 dones assassinades en el que va d’any als Països Catalans. Molt poques assistents tenint en compte que l’atur i l’explotació laboral són hegemònics i no sembla que hagi de millorar per art de màgia. Poques manifestants si ho contrastem amb el suposat anhel de les que “volen viure en un país normal” i que no paren de fustigar la classe treballadora dels Països Catalans perquè investim un portaveu de la burgesia anomenat Artur Mas per a un suposat objectiu comú, però en canvi no s’organitzen per abordar els problemes que tenim com a societat amb un mínim rigor teòric més enllà de l’eufòria nacionalista.

Cal que expliquem més i millor que el patriarcat està integrat en i és còmplice de l’opressió que la burgesia exerceix contra la classe treballadora. El sistema capitalista és possible degut a la feina oculta que les dones fan a cada casa, cuinant, planxant, netejant, fent les cures a les persones dependents. Treball no pagat, invisibilitzat i imposat pels homes a les dones. S’ha exposat llargament en els diversos manifestos elaborats la barbaritat sistemàtica en la que malvivim però que se’ns presenta com a normalitat. La nostra societat només rebutja els crims de dones però contradictòriament legitima un seguit de conductes que igualment van contra les dones i d’aquesta manera es fa impossible d’abordar el tema d’una manera racional: cal assenyalar al publicista que converteix el cos de la dona en una mercaderia, cal assenyalar el religiós que instrumentalitza el cos de les dones, cal criminalitzar els consumidors de prostitució, cal assenyalar el pare i el marit que veuen les dones com a propietat seva i com el seu reflex públic. No som un objecte. LES DONES TREBALLADORES SOM UN SUBJECTE!

Hem de dedicar més energia, més força, més intel•ligència, més organització per a construir poder popular, per a fer prendre consciència de que cal un front de la classe treballadora dels Països Catalans, i en especial les dones treballadores, per a superar l’opressió de classe, nacional i de gènere.

Per uns Països Catalans internacionalistes, socialistes i feministes!

Nucli comarcal d’Endavant (OSAN) del Tarragonès