La cultura que volem

La cultura que volem és la que plantegi les actuacions en aquest àmbit com a estratègiques de ciutat, tant pel que fa a la projecció externa com a la cohesió social i la millora de les oportunitats col·lectives de progrés social, econòmic i cultural. Hem d’atendre la cultura des de la diversitat i la pluralitat de disciplines que conviuen en aquests moments (la nova i la vella cultura) i des de la diversitat de sectors i col·lectius als quals ha de donar resposta i als quals ha d’esperonar a participar (des de la cultura més especialitzada fins a la cultura de carrer, des de la cultura adreçada als infants fins a la cultura adreçada a col·lectius amb necessitats especials o en risc d’exclusió).

En aquesta línia de considerar la cultura com un espai d’actuació estratègica en termes de ciutat, hem d’avançar cap a la definició d’un “cluster” cultural que, emulant el que és ja una pràctica assumida en altres àmbits, permeti definir xarxes de treball àmplies entre tots els agents implicats, establir sinèrgies i generar propostes des de la participació activa de totes les parts.

Hem d’atendre, també, de manera especial els requeriments de les noves formes de creació cultural i de consum cultural que utilitzen les eines digitals, de manera que les possibilitats d’accés a aquests recursos no esdevinguin un factor d’exclusió i de definició d’una fractura digital en l’àmbit cultural. El paper dels equipaments públics, siguin culturals o no, i l’establiment de programes de treball i plans de dinamització amb les entitats i les escoles és bàsic en aquest sentit.

No necessitem una cultura d’aparador enquistada en el passat amb ressons de segle XIX, a la qual, a més, només s’hi accedeix segons el poder adquisitiu o la posició social.

Mariona Quadrada Monteverde  és la número 4 a la llista de la CUP de Reus