La CUP de Tarragona presenta el seu codi ètic

La CUP de Tarragona ha presentat avui el seu codi ètic i el seu compromís per la radicalitat democràtica: limitació de mandat, sou, revocació de càrrecs, decisions assembleàries…

La CUP ha comunicat que al seu primer Ple demanarà que les retribucions econòmiques dels càrrecs electes siguin com a màxim 2,5 vegades el salari mínim interprofessional. És a dir, un màxim de 1.612 €. També demanarà la total transparència dels consells d’administració i que no es cobrin les actuals retribucions.

La CUP, malgrat creu que això no s’aprovarà pel Ple, sí que es compromet a cobrar aquestes quantitats, com a màxim. En el cas de la candidata de la CUP, s’autolimitarà el sou a 1.200€ nets, ja que no té càrregues familiars.

L’excedent del Grup Municipal de la CUP s’utilitzarà per enfortir les lluites ja sigui col·laborant en les caixes de resistència dels treballadors i treballadores en vaga, assumint els costos judicials per aclarir possibles casos de corrupció (Inipro, Mercat Central, FCC, la Tecla…), fer front als casos repressius o per potenciar directament les lluites i alternatives a la ciutat.

Per altra banda, els càrrecs electes de la candidatura es comprometen a estar un màxim de dues legislatures a l’Ajuntament, tal i com estableixen els estatuts de la CUP, i renunciaran a tots els privilegis que se’ls ofereixin (plaça d’aparcament, entrades als espectacles,…) i a la duplicitat de càrrecs.

La candidatura anticapitalista gestionarà l’acció municipal mitjançant un grup d’acció municipal, i altres fórmules àmplies i diverses, que puguin emprar tant les organitzacions i entitats de la ciutat, com persones no organitzades. Aquestes fórmules permetran fiscalitzar el treball dels càrrecs electes i possibilitarà que la candidatura independentista esdevingui una eina al servei de les lluites socials de la ciutat.