El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona denuncia la privatització encoberta de la sanitat

La setmana passada la Secció Sindical de la CGT (SSCGT) a l’Hospital Joan XXIII (HJ23) alertava del col·lapse al Servei d’Urgències de l’hospital, i denunciava que en cap cas es devia a l’arribada de la grip, que es pot preveure perquè arriba periòdicament. Els companys i companyes de la CGT denunciaven que el col·lapse a les urgències de l’HJ23 i la demora que està patint un gran nombre de pacients és el resultat de la política de retallades en el sistema sanitari públic.

En relació a aquests fets, el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona (CGT, Co.Bas i la CUP) vol afegir que part del col·lapse denunciat per la SSCGT té relació directa amb l’ocupació privada de llits al Socio Sanitari Francolí (que pertany a l’empresa GiPSS). Segons ha pogut saber el Grup de Treball, la setmana passada entre 40 i 50 pacients estaven en llista d’espera per ingressar a l’Hospital Francolí, i aquests romanien a diferents serveis de l’HJ23 o a les mateixes urgències. Alhora, altres pacients que estaven al Servei d’Urgències i esperaven a poder ser ingressats a plantes d’hospitalització, havien de ser ubicats als passadissos del Servei d’Urgències en lliteres, llits i cadires. És a dir, mentre els pacients que havien d’anar al Francolí no desocupaven els llits de l’HJ23, els que estaven als boxes del Servei d’Urgències no podien ingressar, i s’incrementava el col·lapse als passadissos, per la manca de llits d’hospitalització.

En relació a aquest fet, el Grup de Treball denuncia que actualment hi ha entre 15 i 18 pacients privats ocupant llits al Socio Sanitari Francolí, quan aquest és de titularitat 100% pública. Com a conseqüència d’aquesta ocupació de llits privats, hi ha persones que no hi poden ser ingressades. A més, el Grup de Treball no només denuncia la privatització del servei public sinó també la infrautilització de l’equipament humà i tècnic per atendre pacients complexos que s’han de quedar a l’HJ23, ja que els pacients que tenen llits pagant són de tipus residència o geriàtric.

De tot plegat, el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat pública remarca dues reivindicacions que considera imprescindibles:

La primera és la recuperació i l’ampliació (si s’escau) de la totalitat de llits disponibles a l’HJ23 (s’han perdut 83 llits entre el 2010 i el 2014) i la contractació del personal necessari per a una atenció sanitària pública de qualitat.

La segona és la no instrumentalització de la gerència única GiPSS-ICS per a afavorir el procés de privatització de la sanitat, i recorden, en aquest sentit, que dins del Consell d’Administració de GiPSS hi ha directius de la Xarxa Santa Tecla.