Col·lapse a urgències: cronicitat de les polítiques de destrucció de la sanitat pública

La Secció Sindical de la CGT a l’Hospital Universitari Joan XXIII, vol denunciar una vegada més que el col·lapse que es dona al Servei d’Urgències del nostre Hospital, i que s’ha ha agreujat les últimes setmanes, no és només conseqüència de l’arribada de la grip, que arriba periòdicament cada any i no hauria de sorprendre’ns, i sí de les retallades en el sistema sanitari públic que provoca demores importants en l’atenció que necessiten els pacients, amb una sobre ocupació del servei d’urgències que ocasiona situacions caòtiques, donada la complexitat i la gravetat dels pacients que ens arriben. Una demora exagerada de pacients que esperen per poder ser visitats i ingressats, i que romanen en el servei fins a quatre dies. Avui a les 7 del matí el nombre de pacients pendents d’ingressar a plantes d’hospitalització era de 22.

La manca de previsió ha ocasionat que s’hagin d’ubicar alguns d’aquests pacients, als passadissos en lliteres, llits i cadires per tal de poder atendre’ls, sense guardar les mínimes condicions de seguretat, intimitat i confort, que els responsables de la Sanitat han de garantir.

Malgrat que la totalitat dels llits disponibles a l’Hospital estan oberts, arrosseguem ja fa temps, una saturació al servei d’urgències i un tancament continu de llits, fets que hem denunciat en diverses ocasions a la Direcció de l’Hospital i als mitjans de comunicació. De l’any 2010 al 2014, hem perdut 83 llits, bé sigui per convertir habitacions dobles en habitacions individuals, en habitacions de curta estada, despatxos o sales exploratòries, tot això està directament relacionat amb la retallada pressupostària que castiga al nostre Hospital, 27 milions de euros menys de l’any 2010 al 2014.

Tanmateix hem detectat un retard alhora d’obtenir una visita mèdica amb el metge de capçalera i un dèficit important en l’atenció primària, fet que ve donat per la reducció de personal dels ambulatoris i el tancament dels mateixos en horari nocturn, el que provoca que un nombre major de pacients acudeixi a visitar-se a l’Hospital, que se suma al nombre elevat de reingressos de pacients que ja havien rebut el alta mèdica, en molts cassos precoçment, per tal “d’optimitzar l’ocupació dels llits” i l’estalvi econòmic.

Com a conseqüència d’aquestes polítiques irresponsables els professionals del Servei d’Urgències, estan suportant un augment de la pressió assistencial, gairebé inhumana, amb un augment considerable de les càrregues de treball, degut a la complexitat i la gravetat dels pacients, augment del disconfort i l’estrès laboral per la dificultat de no poder atendre’ls correctament en les seves llargues estades a urgències, que no permet als professionals assegurar la qualitat assistencial necessària i “oferir una estada digna” al pacient, que provoca “la pèrdua de la intimitat, dignitat i l’obligada “confidencialitat de les dades” .

Per tot l’exposat, exigim la immediata recuperació de l’activitat sanitària: reobrint llits, quiròfans i activitat assistencial, dotant-lo del pressupost econòmic i humà necessari que com a Hospital de referència la província de Tarragona a la província, necessitem per l’acompliment de la nostra missió, que no és d’altra que la de donar una assistència sanitària, pública, universal i de qualitat.