Presentació d’al·legacions de la CUP de Riudoms

El passat Ple Municipal del 4 de desembre va aprovar l’ordenança “reglament de regulació de la difusió d’informació de l’administració municipal i tauler d’edictes”. Aquesta aprovació, que va sortir publicada al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona) el passat 19 de desembre de 2014, obre un període d’exposició pública encara vigent de 30 dies naturals per la seva consulta i per presentar al·legacions al seu contingut. Aquest reglament, pensat per regular la difusió telemàtica de la informació del nostre consistori envers la ciutadania, complementa la ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Riudoms aprovada el passat 20 de gener de 2011.

La CUP Riudoms vàrem presentar al·legacions a aquesta ordenança perquè es va creure necessari remarcar alguns aspectes d’aquest reglament. Aquestes al·legacions s’han presentat per tal d’assegurar que l’Ajuntament de Riudoms tingui definits correctament uns mecanismes de comunicació, publicació i difusió de la informació municipal. Alhora que s’ha de garantir que la informació publicada respongui a interessos informatius i no a criteris polítics i asseguri els principals drets democràtics a la informació pública. Des de la CUP, també es creu necessari continuar publicant la informació en format físic a més del format digital, i que també s’ha de regular en aquest canal.

L’Assemblea Local de la CUP Riudoms us emplacem a que consulteu vosaltres mateixos la ordenança (tot demanant-la per instància a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms) i a que hi feu les al·legacions que hi creieu pertinents, ja que la política municipal l’hem de construir entre tots.

Tags: ,