La CUP continua amb els pressupostos participatius

La CUP de Tarragona tornarà a preguntar al proper ple sobre els pressupostos participatius arrel de l’aprovació del Codi de Bon Govern Local en el darrer ple on parla de processos participatius, entre ells, els pressupostos

La CUP de Tarragona considera que després de l’últim ple (24/10/2014), en el que es va aprovar una moció perquè es complissin les mocions aprovades al Consell Plenari i també s’aprovés el Codi de Bon Govern Local, ja no hi ha excusa perquè no s’engeguin dinàmiques de participació ciutadana per a l’elaboració dels pressupostos del 2015.

La Candidatura vol recordar que en l’apartat de mesures de democràcia participativa del Codi de Bon Govern Local  hi ha un apartat que diu que es crearan instruments concrets com el Consell del Municipi, grups de treball entorn de projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana i altres camins  per a la preparació dels pressupostos participatius. És per això que la CUP preguntarà al proper ple quins instruments s’utilitzaran per a l’elaboració dels pressupostos participatius del 2015 i també aprofitarà per preguntar al grup municipal del PSC per la moció que va presentar la CUP (la mateixa que va presentar el PSC de Tortosa al seu Ajuntament) a la que el grup de Tarragona ha fet cas omís.

Per últim, la candidatura anticapitalista  creu que malgrat les mocions aprovades en l’últim ple, els pressupostos es seguiran fent de manera opaca i amb la connivència de tots els partits amb representació institucional. És per aquesta manca de transparència que en el proper ple,  en el que poden ser aprovats els pressupostos, preguntarà  si es realitzaran assemblees informatives als diferents barris com es va fer el 1984 o li tornarà a tocar a la CUP explicar-los.

Pregunta:

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TARRAGONA (CUP) AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PERQUÈ SIGUI RESPOSTA PER L’ALCALDE AL PLE MUNICIPAL REFERENT AL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:

Antecedents:

En data 24 d’octubre del 2014 el Consell Plenari aprovava la Moció del grup Municipal de CIU per al compliment de les mocions aprovades pel consell plenari.

En data 24 d’octubre del 2014 el mateix  Consell Plenari va decidir que l’ Ajuntament s’adherís al Codi de Bon Govern Local

En l’apartat de mesures de democràcia participativa del Codi de Bon Govern Local  hi ha un apartat que diu així:

“Es crearan instruments concrets com el Consell del Municipi, grups de treball entorn de projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana,  camins  per a la preparació dels Pressupostos Participatius, el Consell Econòmic i Social i els Consells Assessors sectorials. Així mateix es recollirà en la normativa d’organització l’anomenada iniciativa popular.”

En data 13 d’octubre la CUP de Tarragona va presentar al Grup Municipal del PSC  una moció a favor d’impulsar uns pressupostos participatius a la ciutat. La mateixa moció que el PSC de Tortosa va presentar a l’agost del 2014 al seu Ajuntament.

El 1984 l’ Ajuntament va impulsar nou  xerrades informatives sobre el pressupost municipal a diversos barris de la ciutat

LA CUP DE TARRAGONA PREGUNTA A L’IL·LM. SR. JOSEP FÈLIX BALLESTEROS:

Quins instruments es crearan com ara grups de treball, tallers de reflexió ciutadana… per a la preparació dels Pressupostos Participatius del 2015?

Per què no es va portar a plenari la Moció presentada per la CUP de Tarragona on es demanava impulsar uns pressupostos participatius i que era la mateixa moció que havia presentat el PSC de Tortosa al Consell Plenari de Tortosa l’ agost del 2014?

L’Ajuntament realitzarà xerrades informatives explicant els pressupostos municipals com va fer fa 30 anys?

Tags: ,