Esperant notícies del POUM a Valls

El Ple municipal de divendres 14 va aprovar l’últim informe de comptes que l’Ajuntament ha hagut de presentar periòdicament a l’estat, obligats pel crèdit del pla d’ajust que el govern municipal va demanar el 2012. Al Ple d’aquest octubre el govern va cancel·lar aquest crèdit, demostrant que mai havia estat necessari demanar-lo i que només ha servit per a justificar retallades com el tancament d’Ona Valls o d’amenaces en la negociació de convenis laborals.

El Ple va aprovar per unanimitat la descatalogació d’una fornícula al carrer Espardanyers. Segons ha informat el govern, la mare de Déu que hi havia ha desaparegut i el seu valor patrimonial s’ha reduït. La CUP ha valorat positivament que, per primer cop, el govern hagi consultat primer a la comissió de patrimoni local, que ha donat el vist-i-plau a la descatalogació. La CUP espera que a partir d’ara les coses es facin en aquest ordre i que la comissió de patrimoni operi com un òrgan col·legiat independent.

Respecte a la modificació dels estatuts de VallsGenera, la CUP s’hi ha mostrat favorable perquè els canvis augmenten l’autonomia de l’organisme autònom , que ara podrà aprovar demanar subvencions sense passar per alcaldia. La regidora de la CUP Lurdes Quintero, però, ha manifestat que el repte principal d’organismes autònoms com el de VallsGenera és millorar les seves juntes i òrgans de govern, que actualment són un simple tràmit per aprovar pressupostos, etc. També s’ha queixat pel fet que s’ha hagut de demanar la suspensió de la junta de la Xarxa de Cultura perquè el pressupost 2015 que s’hi pretenia aprovar havia arribat als seus membres un dia abans només. És freqüent que la documentació o convocatòries d’alguns organismes autònoms arribin tard o no arribin, en aquest sentit Quintero ha demanat més respecte pels membres de les juntes.

El Ple ha aprovat una moció del PSC per l’eliminació de la fractura digital en els infants, que ha estat esmenada per la CUP en la línia d’introduir-hi una calendarització i relacionar-ho amb el Pla Educatiu d’Entorn. Lurdes Quintero va recordar que en el context de segregació escolar que tenim a Valls, que afecta directament en negatiu als alumnes de famílies més desfavorides, aquesta mesura és important per garantir la igualtat d’oportunitats dels alumnes i intentar que no es reprodueixin les desigualtats de les seves famílies.

Finalment, en el torn de precs i preguntes, Gerard Nogués ha demanat quin calendari contempla el govern pel què fa a la reforma del POUM, ja que fa mesos que no en sentim a parlar i hi havia diversos temes oberts importants dels quals en volem conèixer l’evolució, com el Pla Especial de Torrents, el Pla Local de l’Habitatge o la bateria de mesures per garantir l’aplicació de la disciplina urbanística. Nogués també ha recordat que, segons l’acord que van arribar tots els partits, l’Ajuntament ha de desenvolupar els sectors urbans al voltant del Barri Antic a partir de la propera legislatura, que començarà el 2015. Nogués ha preguntat si ja estem preparats per assumir aquest repte.

Tags: ,