L’ajuntament de Tarragona en venda

El BOPT, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 254, de 5 de novembre d’aquest any anuncia que s’obre el període d’informació pública de la venda (subhasta) dels pisos de sobre el Teatre Metropol, és a dir, el bé immoble patrimonial situat a la Rambla Nova, 46. La CUP de Tarragona considera lamentable que el consistori opti per deslliurar-se del patrimoni del qual n’és titular, mentre per altra banda, gasta una gran suma de diners en lloguers d’oficines per a les seves dependències.

Atès que la venda del parc de Sant Pere i Sant Pau sortosament, i gràcies a les mobilitzacions veïnals, s’ha fet enrere i l’Ajuntament ha deixat d’ingressar més de 1.600.000 euros que havia de pagar una entitat sense ànim de lucre com és una església, el consistori aposta ara per anar-se desprenent de les “Grans Runes” que posseeix com a béns patrimonials. El preu de sortida d’aquest immoble és de poc més de 1.100.000 euros i s’ofereix al millor postor. Fins i tot es permet visitar-lo.

La candidatura independentista considera que en comptes d’alienar els seus béns hauria d’aprofitar-los per a donar bons serveis a la ciutadania i acceptar i encarar d’una vegada per totes les responsabilitats polítiques de les obres faraòniques desencertades, com ara el pàrquing Jaume I o el pàrquing del Mercat Central, entre d’altres, que han portat al municipi a estar altament endeutat.

D’altra banda, critica l’opacitat amb la qual es fa aquest procediment atès que, tot i que el consistori presumeix de ser transparent, la pràctica ens demostra el contrari, ja que obliga a qui estigui interessat en conèixer el plec de condicions, el qual està sotmès a informació pública fins el 28 de novembre (20 dies hàbils), a desplaçar-se físicament fins a les dependències de l’OMAC, per suposat només en horari de matí, de 9 a 14 hores. Avui en dia és inconcebible que no es pugui accedir a aquestes dades via electrònica, garantint un efectiu accés a la informació pública i possibilitant una real participació de la ciutadania mitjançant la presentació d’al·legacions. A més, sorprèn que es puguin presentar al·legacions fins a dos dies després de quan acaba el termini per a presentar proposicions.

La candidatura d’unitat popular recorda que per aquest edifici de l’OMAC, on es poden anar a consultar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, altrament conegut com a plec de condicions, on actualment s’hi troben les dependències de l’Ajuntament, aquest està pagant una elevada quantitat en concepte de lloguer. Ni més ni menys que 35.000 euros al mes, a més dels 4 milions d’euros que li va costar al consistori, sota el govern de CIU i PP, les obres per condicionar l’edifici. Cal recordar que aquest es troba a la Rambla Nova, 59, curiosament, tot just davant de l’immoble objecte d’alienació. És cert que la mida d’un i altre edifici no són comparables però també és cert que resten buits i abandonats molts altres immobles dels quals l’Administració local municipal sí que n’és la titular. És el joc dels disbarats.

Tags: ,