La CUP reclama transparència en la gestió de l’area de Salut a Riudoms

La CUP Riudoms denuncia la manca de transparència en la gestió de l’Àrea Bàsica de Salut de Riudoms i reclama que l’Ajuntament es posicioni en contra de la creació del Consorci de Sanitat de Tarragona.

El 23 de novembre de 2013 es va inaugurar l’ampliació del servei del CAP Riudoms, conformant així un espai de 2300 m2 dels quals se’n van reformar 749 m2 i se’n van ampliar 1551 m2 per tal de continuar donant cobertura als municipis de l’Argentera, Botarell, Duesaigües, Riudecanyes, Vinyols i Montbrió del Camp, tots ells associats a l’Àrea Bàsica de Salut de Riudoms. El CAP és gestionat des de l’any 1995 pel grup SAGESSA, un ens públic participat per diferents poblacions de la demarcació de Tarragona del qual l’Ajuntament de Reus n’és el màxim accionista amb un 65% de les accions.

La CUP denuncia la manca d’informació per part del grup SAGESSA vers la gestió d’aquesta infraestructura. De la mateixa manera, es posa de manifest que l’Ajuntament de Riudoms, com a part implicada en tot el procés, no ha transmès cap tipus d’informació als ciutadans per tal de conèixer com s’ha desenvolupat el procés de construcció del centre mèdic, així com saber quines són les relacions contractuals, i econòmiques, amb el grup SAGESSA.

És per això que la CUP Riudoms ha entregat instàncies al grup SAGESSA, als Serveis Territorials de Salut a Tarragona i a l’Ajuntament de Riudoms, sol·licitant informació i per tal de realitzar un anàlisi exhaustiu de la gestió sanitària que s’està duent a terme. D’altra banda, també s’ha presentat una moció a diversos ajuntaments de la demarcació per tal que es rebutgi la creació de qualsevol organisme sanitari a les nostres comarques que impliqui la participació d’agents privats en la gestió de la sanitat pública. Concretament, s’insta al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a paralitzar la creació del Consorci de Sanitat de Tarragona, que tot i no tenir afectació al nostre municipi, suposa un atac al model sanitari públic i podria suposar un perill evident en cas que el model s’estengui arreu de Catalunya.

En el cas de Riudoms, atès que la CUP encara no és present al Consistori, s’ha fet una petició formal als partits polítics representats al Ple per tal d’aprovar la moció. Finalment, la CUP insta a tots els usuaris que tinguin o hagin tingut problemes derivats de la gestió del CAP o l’Hospital Sant Joan de Reus, a posar-se en contacte amb l’Assemblea Local per tal d’oferir orientació i ajuda a aquelles persones que la necessitin.

Tags: ,