La CUP presenta instàncies per reclamar informació a l’Ajuntament de Riudoms

El Casal Riudomenc i la seva gestió és una de les principals obres de l’actual Ajuntament de Riudoms. Tant la seva compra i construcció, que van començar en l’anterior legislatura, però que continua tenint repercussions econòmiques, com la gestió del mateix equipament, suposen un important exercici econòmic del nostre municipi.

Tot i que des de la CUP Riudoms s’és conscient de que la programació cultural no ha de ser necessàriament rendible, s’enten que no es pot descartar conèixer les xifres de la gestió d’aquest equipament per part del nostre Ajuntament o per part de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió, creada per part del consistori per a gestionar el Casal Riudomenc.

En aquest sentit, s’ha presentat una instància demanant les memòries econòmiques, els pressupostos, les convocatòries públiques de contractació de personal Ajuntament, les ajudes de les administracions, la utilització per part de les entitats, etc. Perquè és necessari que tots els riudomencs coneguem com es gestiona i quant costa el Casal Riudomenc.

D’altra banda, atès que les entitats esportives locals inicien novament les seves activitats al Pavelló Municipal d’Esports, també hem presentat una instància demanant la informació de la gestió d’aquest equipament. Des de la CUP Riudoms també s’ha donat importància a conèixer com l’Ajuntament de Riudoms gestiona els diversos equipaments esportius: pistes de pàdel, de futbol, etc. Així com quins preus fa pagar a les entitats locals i als esportistes riudomencs per a la utilització d’aquestes instal·lacions.

L’Assemblea Local de la Candidatura d’Unitat Popular de Riudoms, considera necessària aquesta informació i que el consistori la faciliti als riudomencs, per a la correcta acció i transparència del nostre Ajuntament.

Tags: ,