La CUP insta l’Ajuntament a revisar els altaveus de l’estació de trens

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus, a petició de diferents veïns i veïnes que resideixen prop de l’estació de trens, ha registrat una instància avui a l’Ajuntament emplaçant-lo a revisar l’equip de megafonia de l’estació que provoca molèsties als residents d’aquella zona, ja que podria estar vulnerant l’Ordenança reguladora del Soroll.

El veïnat resident en àrees properes a l’estació de RENFE a Reus, i més concretament de l’avinguda del Comerç, es veu afectat per les ones sonores provinents dels altaveus instal·lats a l’estació i que tenen com a finalitat avisar als usuaris de l’arribada, sortida i de les incidències que presenten els trens que operen a l’estació de Reus.

La freqüència, l’amplitud i la potència de les ones sonores afecten de forma diària des de 2/4 de 6 del matí fins a gairebé la mitjanit i provoquen malestar a diferents veïns i veïnes, que escolten amb absoluta claredat la informació ferroviària tot i que molts d’ells viuen en habitatges situats a un centenar de metres de distància de l’estació. Aquesta molèstia s’aguditza especialment durant els mesos d’estiu quan, a causa de la calor, els veïns han d’obrir les finestres.

Cal tenir en compte que el soroll que ocasionen els altaveus s’afegeix a la fressa del trànsit rodat i al sotragueig dels combois ferroviaris, provocant tot plegat una contaminació acústica múltiple que pot afectar la salut de les persones. La incidència dels altaveus en aquesta contaminació és provocada per la cridòria aguda, reiterada i intempestiva dels avisos informatius, que arriba a convertir-se en més molesta que el trànsit automobilístic i ferroviari que, tot i ser forta, és més sorda i monòtona.

 Per altra banda, mentre que el soroll del trànsit viari i ferroviari és difícil de subsanar, la molèstia dels altaveus és perfectament mitigable, tan sols amb una graduació més baixa i una orientació i selecció dels altaveus, perquè circumscriguin els avisos estrictament als usuaris de la pròpia estació, i no als edificis dels barris circumdants.

 Tècnicament, l’altaveu que provoca més molèsties és un que està situat en sentit Barcelona, a l’andana principal. És un dels més potents i la seva tipologia és completament diferent a tots els altres, ja que és del tipus “manifestació”. La seva estranya ubicació, a més de cinquanta metres de la porta d’accés de l’edifici, i la seva orientació de cara al nord, deu pretendre informar de les incidències ferroviàries a tots els veïns que habiten en els edificis de l’avinguda del Comerç, ja que cap viatger no puja ni baixa del tren en un indret tan llunyà on els vagons no s’hi aturen mai.

Tenint en consideració l’Ordenança  Municipal de Reus Reguladora del Soroll i Vibracions  (Febrer 1999, Versió 4), el Capítol III Sistemes d’Actuació (Acció de vigilància i previsió, Sanejament, Inspecció i control Infraccions) i el Capítol IV Accions Singulars, la CUP ha demanat que l’Ajuntament de Reus a través de l’àrea i l’equip tècnic que tingui competència comprovi el compliment de l’Ordenança  Municipal de Reus Reguladora del Soroll i Vibracions i que presenti un informe en relació a aquest compliment on es detallin els principals aspectes que afecten el veïnat (freqüència, potència, llicència, horaris…).

Tags: ,