La Fiscalia de Tarragona arxiva la denúncia de la CUP a FCC

El passat 31 de juliol es va notificar l’arxivament de les diligències relacionades amb la denúncia interposada per la Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona en relació al contracte de recollida d’escombraries signat entre l’Ajuntament de Tarragona i l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA. La Fiscalia argumenta que per tal de poder obrir un procediment penal contra una determinada actuació administrativa «no n’hi ha prou amb que sigui contrària a dret» i que «cal que la il·legalitat sigui evident, patent, flagrant i clamorosa». Així mateix, estableix que des de l’àmbit penal no es pot entrar a l’examen de si una determinada política és o no desencertada des del punt de vista de la promoció i protecció dels interessos públics. Malgrat l’arxivament de les actuacions des del punt de vista penal, els pronunciaments de la Fiscalia fan evident que l’actuació realitzada per l’Ajuntament de Tarragona a l’entorn del contracte amb Fomento de Construcciones y Contratas ha estat, si més no, contrària als interessos de la ciutadania i irregular des del punt de vista de la gestió pública.

Des de la CUP de Tarragona consideren que aquest ha estat només el primer pas en el camí de desmantellar qualsevol irregularitat que s’estigui produint en relació a aquest contracte o a qualsevol altra concessió pública que sigui nociva per als interessos de la nostra ciutat; és per això que seguiran treballant per tal d’esclarir aquest cas i tots els de corrupció al nostre municipi.

Tags: ,