Valls perd un nou element arquitectònic patrimonial

En el Ple municipal d’avui la CUP s’ha queixat de la manca d’informació de la regidoria de Projectes estratègics i de la incapacitat de Jordi Garcia per a contestar les preguntes de l’oposició. L’alcalde, Albert Batet, ha contestat al Ple que en tot cas “hi ha un excés d’informació, degut a la gran quantitat d’obra pública que està fent el govern”, afirmació que segons la cup queda desmentida pels fets.

Si bé el 2013 s’havia anunciat un fons FEDER per a arranjar l’entorn del Museu Casteller i el Call Jueu, finalment s’ha destinat tot a la intervenció al Call Jueu, incorporant-hi carrers adjacents. Tot i que la CUP ho ha preguntat en diverses ocasions, Jordi Garcia no ha estat capaç de respondre sobre el desenvolupament d’aquest FEDER i els canvis que implica.

L’altre projecte important del qual la CUP denuncia la manca d’informació i de transparència és el Museu Casteller. L’últim episodi ha estat l’encàrrec d’un projecte museològic, quan l’Ajuntament ja va encarregar un projecte de gestió i viabilitat del Museu Casteller que incloïa també el projecte museològic. Quan sembla que una cosa ja està encarregada o solucionada, tornen a aparèixer noves contractacions que hi estan relacionades, sense saber-ne el motiu. L’alcalde encara no ha fet efectiu el compromís de celebrar una junta de portaveus específica sobre el Museu Casteller.

Valls continua amb la històrica pèrdua d’elements arquitectònics

Jordi Garcia tampoc ha estat capaç de donar explicacions en comissió informativa sobre les obres d’ampliació de l’accés a la Cooperativa Agrícola. Preguntat per la CUP sobre la possible afectació d’elements patrimonials, Jordi Garcia va respondre en comissió informativa que no s’afectaria patrimoni. Segons la CUP, també l’IEV, alertat per les obres, va expressar a l’Ajuntament la seva queixa perquè s’havia malmès la bassa de darrera de la font de la Plaça del Carme, element inclòs en el nou catàleg de patrimoni. Tot i que Jordi Garcia va dir que ho tindria en compte i es referia, al cap de pocs dies aquest element arquitectònic es va acabar enderrocar. Això es contradiu amb l’explicació de Jordi Garcia al Ple d’avui, on ha afirmat que la Junta de l’IEV no només n’estava al corrent sinó que també hi estava a favor.

Albert Batet ha justificat l’enderroc d’aquesta bassa “per motius de salubritat i per evitar la proliferació del mosquit tigre”; la CUP considera que no és seriós contraposar una cosa amb l’altra.

La CUP ha demanat en comissions informatives que es convoqui la comissió de patrimoni de la ciutat i que dictamini i es posicioni sobre els elements patrimonials afectats amb risc de desaparèixer: el colomar de l’hort dels alls, la bassa de l’església del Carme i la façana de la casa del carrer de’n Bosch, afectada per una ordre d’enderrocament i que apareix en el nou catàleg pendent d’aprovar.

La CUP també creu que s’hauria de valorar l’estat de l’església de Sant Francesc, on recentment s’ha hagut de tapar un forat de la taulada i l’interior es troba en molt mal estat, i les restes arquitectòniques de l’antiga ermita de Santa Magdalena, trobades a la carretera de Picamoixons arran del planejament d’una rotonda.

La CUP posa de manifest que la Comissió de Patrimoni de la Ciutat hauria de tenir un calendari i un pla de treball propi, amb autonomia, ja que actualment només es reuneix a petició del govern. La CUP, que va fer al·legacions al reglament d’aquesta comissió al gener del 2014, recorda que és dolent que hi hagi majoria del govern municipal i que hi haurien de prevaldre els criteris científics i les seves prioritats de treball. Així, s’hauria de poder reunir a petició dels seus membres i definir i proposar a l’Ajuntament línies d’actuació, prioritats i estudis.

L’Ajuntament no aclareix si informarà o no als afectats per execucions hipotecàries i dacions en pagament de la possibilitat de reclamar la plusvàlua municipal des del gener 2014

Ha entrat en vigor un nou decret llei que permet l’exempció de la plusvàlua municipal en cas d’execucions hipotecàries i dacions en pagament, amb caràcter retroactiu des del gener del 2014, cosa que permet que les persones que ho han pagat en puguin demanar la devolució. La CUP ha preguntat en comissió informativa i avui al Ple quines mesures tenia previst l’Ajuntament per fer aquestes devolucions i per informar-ne als afectats. Fàbregas ha respost que els afectats hauran de demanar-ho per instància a l’Ajuntament, però no ha aclarit si els informarà, element clau a parer de la CUP per tal que aquesta mesura sigui efectiva.