L’Hospital Joan XXIII acabarà ‘trinxat’ per un nou ens regulador de la sanitat

El divendres 1 d’Agost, inici del període estival per excel·lència, el Govern de CiU -amb el suport d’ERC- ha activat el nou ens de Tarragona que ha de regular la Sanitat. En realitat, segons la CGT, “suposa la destrucció de l’Hospital Joan XXIII, que es trinxa i se’n va a la deriva en totes les direccions, com un iceberg en un corrent d’aigua calenta”.

El 13 de març del 2013 es va signar un Conveni Marc de Col·laboració, Coordinació i Cooperació en matèria de Salut del Sector Sanitari per al Tarragonès i Baix Penedès; el 25 de juny d’enguany es va signar el desplegament d’aquest Conveni Marc que va començar amb la creació d’una Comissió encarregada de dur a terme la tasca de desmantellar el sistema públic de Salut: els Centres d’Atenció Primària i els hospitals Joan XXIII i Verge de la Cinta (Tarragona i Tortosa respectivament), en favor d’interessos privats. La CGT afirma que que això va en favor dels hospitals d’inferior nivell assistencial i a les empreses que es lucren amb la sanitat, com la Xarxa Sanitària Santa Tecla.

En aquesta operació no hi ha hagut picabaralles entre els partits; senzillament s’ha activat un procés que suposa l’aniquilació del Sistema Sanitari Públic, i que els diners públics vagin a parar directament a mans dels signants del Pacte, que són els següents:
Josep Ramon Fuentes: professor titular de Dret Administratiu a la Facultat de Dret Públic de la Rovira i Virgili i President de GIPPS (Gestió i Prestació de Serveis de Salut), nomenat pel director Territorial de Sanitat Josep Mercader, amb l’encàrrec de dissenyar l’estructura sanitària de la ciutat de Tarragona, formant un consorci amb l’Hospital Joan XXIII i la Xarxa Santa Tecla (el model de Sagessa tarragonina; és a dir, el que anomenem la Teclarització); casualment també és el cònjuge de Victòria Forns, diputada de CiU al parlament i cap de llista de la coalició a l’Ajuntament de Tarragona; Mn Joan Aragonès: president de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, ocupa 14 càrrecs a altres empreses relacionades en el món sanitari i representa els interessos de l’Església; Joan Maria Adserà: director general i gerent de la Xarxa Sanitaria i Social de Santa Tecla, que empara 13 fundacions i empreses (la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla queda inclosa a la XSSST); Carles Constante, president de l’ICS.

Fora d’aquest pacte, però vinculat directament, la CGT informa que ha de sortir publicat al DOG (Diari Oficial de la Generalitat) el nomenament de Pilar Bulli Gálvez, com a Directora Econòmica Financera del GIPSS -a més de tot l’àmbit de la Gerència Territorial- per què s’incorpori a primers de setembre a la nova estructura. Serà, doncs, la gestora del pressupost total de la Gerència Territorial de l’ICS de Tarragona i del GIPSS.

Com a sindicat, denuncien aquest nomenament a dit. També denuncien la deixadesa de funcions que ha fet el Gerent Territorial, Pere Montserrat, que “és responsable, per no haver lluitat en defensa de l’ICS, que és qui li paga; al contrari, s’ha afegit a fer realitat els objectius de privatització, en benefici de les empreses que es dediquen a fer negoci amb la nostra salut”.

L’efecte que tindran aquestes col·laboracions resulta més que previsible:
1. L’ús dels hospitals i dels treballadors per generar una doble llista d’espera, pública i privada, que segons les possibilitats econòmiques dels pacients, siguin atesos abans o després.
2. Prestamisme laboral encobert. Amb l’excusa de no desplaçar als pacients, es desplaçarà  als treballadors; en principi seran els metges, però desprès veurem altres col·lectius laborals. D’aquesta manera es precaritzaran les condicions laborals dels treballadors.
3. Que el personal que treballi al nou ens, amb idèntica categoria professional i fent la mateixa feina, tindrà drets, deures, i remuneracions econòmiques diferents segons la titularitat del seu centre de procedència.

Demanen la retirada immediata d’aquest “ens”, que la població de Tarragona pugui recuperar l’Hospital Joan XXIII com a centre de referència de la demarcació, defensen les dotacions de plantilles suficients amb condicions professionals i de treball dignes per garantir l’eficiència i la qualitat de servei per tal de poder garantir l’atenció de forma adequada de les necessitats sanitàries de la població tarragonina.

Segons la CGT, “es tracta d’un engranatge de lleis, normatives, acords, decrets, pactes, nomenaments que donen cobertura legal al nou ens jurídic que alhora és un fet objectiu i real: engolir-se l’ICS (sanitat pura 100%)”.