CiU assumeix importants línies estratègiques de la CUP pel desenvolupament econòmic i social de Valls

En la sessió del Consell Econòmic i Social de Valls (CESV) del dimecres 23 de juliol es van presentar, amb mesos de retard, les propostes que els diferents agents participants van elaborar al gener. Tot i la valoració positiva del govern, de les 147 propostes presentades la meitat són de la CUP i la majoria de la resta provenen de les jornades del Pla d’Inclusió Social.

En primer lloc, la CUP felicita a CiU per haver adoptat com a pròpies les principals propostes que fa anys reclama i explica a regidors, en organismes i comissions informatives:

1. En l’àmbit econòmic, CiU proposa elaborar un pla estratègic de la ciutat “com a eina de treball eficaç per a prendre decisions importants, tant a nivell econòmic com humà”. L’abril del 2012 la CUP va presentar un document de mesures contra la crisi on, com a primera mesura general, es proposava l’elaboració d’un Pla Estratègic per a Valls, en els mateixos termes en el què ho proposa ara CiU. Durant tota la legislatura la CUP ha criticat la improvisació d’algunes decisions i passos que s’han fet, com també la manca de dades i coordinació de les propostes de promoció econòmica i de la ciutat. Per la CUP, finalment CiU s’adona que no es poden tirar endavant reptes importants i projectes ambiciosos sense tenir una estratègia global de ciutat que analitzi com s’ha de gestionar el polígon industrial, com s’inserta el Museu Casteller en una estratègia global de turisme i comerç, etc.

2. En l’àmbit social, a la CUP li sorprenen gratament les propostes de CiU de “Creació d’una assemblea/grup de persones aturades” i “Creació d’un fons social municipal d’economia social, destinat a finançar projectes relacionats amb l’economia social i el cooperativisme”.

En les propostes de la CUP per al CESV del març del 2014 apareixen exactament els mateixos projectes, que van rebre l’oposició del govern. Tant és així que, davant la negativa del regidor de promoció econòmica a crear un fons municipal per a iniciatives d’economia social, la CUP ha acabat promovent pel seu compte el Fons Social Germinem, amb el mateix objectiu que ara CiU assegura perseguir.

3. En l’àmbit de la infància i l’adolescència, CiU proposa “Distribució de l’alumnat segons les propostes de l’informe Bofill”. És llarga i coneguda la reivindicació de la CUP perquè s’apliquin aquestes propostes i superar la segregació escolar, com també la negativa del govern a fer-ho. La CUP ho duia al programa electoral del 2011, ha promogut trobades amb les escoles, jornades de debat, i ha denunciat l’augment de la segregació i limitació de les mesures aplicades. Per tot això, la CUP es felicita del pas endavant del govern en aquesta matèria i demana que reuneixi la comunitat educativa i l’oposició per a explicar-ho.

4. En matèria d’habitatge, CiU fa la proposta “que l’Ajuntament assumeixi el cost de la rehabilitació d’habitatges antics i a canvi en sigui el titular per a destinar-los a un ús social.” La CUP felicita al govern per aquest pas endavant, assumint finalment una proposta de la CUP que ha estat reiteradament rebutjada amb l’argument que legalment no es podia invertir en propietats que no fossin municipals, cosa que és mentida ja que en d’altres municipis fa anys que es fa. Des de fa anys la CUP també proposa el mateix sistema per a la rehabilitació de baixos comercials al Barri Antic i espera que s’incorpori en els plans del govern.

5. En reactivació econòmica, CiU proposa elaborar un pla d’impacte del Museu Casteller “com a element dinamitzador especialment al barri antic”. Si bé és un pas endavant per part del govern, la proposta recull només en part la demanda de la CUP d’elaborar un Pla Local de Turisme. Per la CUP el Museu Casteller és l’oportunitat per a desenvolupar tot el sector turístic, coordinar tots els recursos, serveis i agents implicats, i definir estratègies per a què se’n beneficii tota la ciutat. Cal obrir encara més l’objectiu i vincular el Museu Casteller en una estratègia d’Alt Camp, Costa Daurada i Catalunya. No podem anar fent accions de promoció i creació de serveis i productes culturals sense una estratègia comuna i global. CiU proposa “crear la web municipal de turisme”, “impulsar el mirador del tomb del balcó, potenciar la calçotada i crear “la fira de les IGP i DO de Catalunya”; totes aquestes accions no tenen sentit sense un anàlisi previ de la situació, un camí i un objectiu final. Totes aquestes decisions no es poden prendre sense l’ajuda de professionals qualificats i l’Ajuntament de Valls ni tan sols té un sol tècnic en turisme.

L’explicació d’aquest important canvi d’opinió per part de CiU es deu a què les propostes presentades com a pròpies, en realitat són les propostes prioritzades en la jornada de participació ciutadana del Pla d’Inclusió Social (PLICS) del març del 2014, propostes que no pertanyen a CiU sinó a tots els participants i, en tot cas, al conjunt de l’Ajuntament. La CUP felicita el govern municipal per assumir com a pròpies les propostes sorgides d’un procés de participació i a les entitats participants en la jornada del PLICS, que han fet possible aquest canvi de línia política del govern.

Crítiques al desenvolupament del Consell Econòmic i Social de Valls

La CUP critica que la major part de les propostes fetes per part de CiU siguin accions de govern que ja s’estan fent, com per exemple “potenciar l’Oficina Municipal d’Informació Turística” o “unir els eixos comercials”. S’ha omplert el document d’accions amb l’obra de govern que ja s’està fent, de manera que dilueix les noves propostes i dificulta que es prioritzin i financin. No és d’estranyar que el balanç final sigui el de compliment de gran part de les propostes.

La CUP i altres assistents al CESV van posar de manifest que les dades aportades sobre els serveis realitzats serveixen de poc per avaluar la feina feta i el seu impacte, perquè no s’aporten barems de referència com la comparació amb la resta del país o si els alumnes participants en la formació després troben feina i quin tipus de feina. Les dades aportades haurien d’anar acompanyades d’indicadors d’avaluació qualitatius.

La CUP valora positivament les propostes de CIU relacionades amb les entitats i la participació ciutadana però demana que es traslladin en un altre àmbit de treball com pot ser el Consell de Cultura o s’integrin en la reforma del Reglament d’Ordenació Municipal, ja que no estan directament relacionades amb la lluita contra la pobresa i per tant dilueixen i treuen força a les propostes que sí que hi estan directament relacionades.

Per acabar, la CUP veu preocupant que el regidor Joan Carles Solé pensi que les propostes de pobresa “no toca treballar-les al CESV” sinó a la taula per la cohesió social. El CESV es va crear precisament amb l’objectiu de treballar l’economia i la pobresa conjuntament i de forma transversal, com a estratègia per a fer front a la crisi. És per això que la CUP demana que es convidin al CESV les entitats del sector social. Finament s’ha arribat a l’acord de fer una sessió extraordinària entre els dos organismes per a treballar la pobresa.