Acció de protesta contra la privatització de la Sanitat davant Santa Tecla

Avui dilluns 21 de juliol a les 17h, el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona format per la CUP, el sindicat CGT, el sindicat Co.bas i persones a títol individual ha dut a terme una nova acció performativa i de protesta contra la privatització de la Sanitat Pública. L’acció s’ha dut a terme davant les portes de l’Hospital Santa Tecla amb el lema “Fora dirigents corruptes de la nostra sanitat!”

FORA DIRIGENTS CORRUPTES DE LA NOSTRA SANITAT!

La sanitat pública viu moments de retallades i privatitzacions que estan sent aprofitades per afavorir interessos econòmics privats. El Govern de la Generalitat, amb l’excusa de millorar la gestió i el finançament del model sanitari català, està posant la gestió d’activitat assistencial econòmicament rendible en mans d’empreses privades.

Fa temps que es desenvolupa un model sanitari basat en un doble sistema de finançament: a l’ICS es paga via pressupostos i a la XHUP per activitat. Aquest doble sistema genera una competència deslleial de costos, que és perversament aprofitada per la Generalitat per a justificar el fraccionament i la privatització de l’ICS i alhora ofegar econòmicament els centres sanitaris tant de la XHUP com del propi ICS. Un ofec que es concreta, entre d’altres mesures, amb retallades de drets i salaris dels seus treballadors i treballadores.

Amb la finalitat d’exigir una millora en la qualitat assistencial i aturar el deteriorament que està produint aquest procés, és imprescindible que pacients i personal coneguin aquestes deficiències que volem denunciar, i que es produeixen a les diferents empreses que formen la Xarxa Sanitària Santa Tecla:

  • Increment en 48 hores de jornada anual dels treballadors (1690h/any)
  • Increment de 114 hores de la jornada anual dels Tècnic de radiodiagnòstic (1738h/any)
  • Reducció del 5% en tots els conceptes de la tabla salarial, pèrdua de les DPO i de la paga extraordinària de Nadal.
  • Precarització dels contractes de treball, hi ha un elevat nombre de contractes parcials, amb molt poques hores anuals. Aquests contractes parcials, no tenen planificació i avisen als treballadors amb molt poca antelació per anar a treballar, mitjançant un missatge de text telefònic.
  • Reducció de la plantilla de treballadors/es.
  • Es produeix intrusisme professional, hi ha categories professionals que assumeixen tasques que per la seva formació i categoria no els hi correspon.
  • Incompliment de les recomanacions sobre els ratis de personal.

Com a conseqüència d’aquestes reduccions ens trobem serveis col•lapsat, que sobrepassen amb escreix la seva capacitat màxima, que no permet assumir pacients que requereixen una atenció especialitzada

Aquests pacient són assumits pel servei d’urgències, on les instal•lacions tècniques no permeten garantir el confort i la seguretat del pacient. Els professionals adverteixen que el caos i el col•lapse de les urgències repercuteixen en l’atenció al pacient i poden provocar errors de diagnòstic o tardança a atendre al malalt. Les retallades sanitàries han provocat la sobrecàrrega de les urgències: d’una banda, reben més pacients perquè s’han tancat serveis d’atenció primària i, per un altre, als hospitals, la falta de llits i l’ increment de les llistes d’espera acaben per col•lapsar les urgències.

Malgrat la Xarxa Santa Tecla ha aplicat totes aquestes mesures d’ajust, no ha aconseguit el sanejament ni l’equilibri econòmic, fet que genera intranquil•litat i malestar entre els seus treballadors i treballadores.

Paral•lelament a tot aquest panorama de precarització, la Xarxa Santa Tecla s’ha anat expandint fins al punt d’aconseguir el monopoli sanitari del Tarragonès i el Baix Penedès, amb el beneplàcit dels diversos governs municipals i territorials.

En aquest sentit, denunciem l’escandalòs fenomen de portes giratòries, amb exemples flagrants com el de l’actual gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, en Josep Mercadé, antic treballador de la Xarxa Santa Tecla, o el cas del seu predecessor, justament en Joan Maria Adserà, màxim responsable de la Xarxa.

Aquesta expansió, que representa la privatització de la sanitat a la que anomenem Teclarització, ha anat acompanyada, paradoxalment, de la disminució de les plantilles als diferents centres de la Xarxa. Així doncs, mentre aquesta cada cop és més poderosa i abasta més centres de salut, els seus treballadors i treballadores cada cop són més precàries. Volem denunciar que aquesta xarxa es beneficia d’una gran dotació econòmica que prové del CatSALUT (és a dir, de fons públics) la qual hauria d’adreçar-se al conjunt de treballadors i treballadores (començant pel personal de neteja i finalitzant amb el personal sanitari, passant pel conjunt del personal administratiu) per a poder oferir una correcta atenció als usuaris i usuàries.

Critiquem la gestió que estan realitzant els alts càrrecs directius amb aquesta dotació econòmica, per exemple a través del mitjà de comunicació “Notícies TGN”, o bé pagant publireportatges per a contrarestar la mala premsa arran d’accions de protesta protagonitzades per aquest mateix Grup de Treball, o fins i tot indemnitzant treballadors acomiadats de manera improcedent.

Denunciem, també, la gestió absolutament opaca que es fa amb aquesta dotació econòmica i el confusionisme deliberat a partir de la xarxa d’empreses púlic i privades. En aquest sentit, no podem obviar les diverses denúncies que les seccions sindicals han interposat davant la manca d’informació reclamada. Doncs malgrat el jutjat social número 3 de Tarragona ha validat les retallades salarials i de condicions laborals aplicades per la Xarxa Santa Tecla, el mateix jutge ha reconegut la impossibilitat de contrastar els números presentats per la Fundació Santa Tecla atès el seu caràcter privat.

Així doncs, si bé aquest jutge ha argumentat que no té les competències per esbrinar si els comptes presentats i que han motivat la retallada són reals o no, recordem que la CUP de Tarragona, juntament amb les CUP del Camp de Tarragona, s’ha vist amb l’obligació ètica i moral de posar en mans de fiscalia, el que consideren que és “un clar cas d’incompatibilitats i conflicte d’interessos que afectaria a diferents alts directius d’aquesta Xarxa i de les institucions públiques sanitàries”.

Van constatar els grans obstacles per accedir a la informació d’unes fundacions i unes empreses, que si bé són de capital privat (en concret de l’Arquebisbat de Tarragona) es nodreixen bàsicament de diner públic. Van comprovar com “molta part de l’activitat que desenvolupen s’escapa clarament de la missió fundacional de la Fundació de l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla”.

La constatació d’aquest fet, els va generar el dubte de saber si realment, la creació d’aquesta àmplia xarxa d’empreses i fundacions respon realment a atendre les necessitats sanitàries de la ciutadania, o si darrere d’això, hi ha d’altres interessos de caràcter lucratiu. Van constatar com més d’una desena d’alts directius d’aquesta xarxa han ocupat al llarg de la seva etapa professional diferents càrrecs de caràcter públic, fins i tot arribant a ser simultanis la possessió de càrrecs públics i càrrecs d’alta direcció d’aquestes empreses. Aquesta evidència, planteja el dubte de si aquestes professionals de la gestió sanitària han actuat legítimament (i, sobretot, si la llei empara aquesta acumulació de càrrecs públic-privats), o si per contra haurien aprofitat la seva presència en àmbits públics, per tal de beneficiar els interessos privats de la Xarxa.

Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona
Tarragona, 21 de juliol de 2014