La CUP de Tarragona demana més control de la contaminació atmosfèrica

Després que el passat 6 de juny la Plataforma Cel Net presentés els resultats d’un estudi realitzat pel Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya, finançat pels ajuntaments del Morell, Perafort-Puigdelfí, Constantí i Vilallonga del Camp, la CUP de Tarragona ha presentat una proposta de moció per tal que els grups municipals la votin al proper Ple Municipal.

La proposta de moció demana a l’Ajuntament de Tarragona que participi en la realització d’aquest estudi al nostre terme municipal, per analitzar l’impacte mediambiental de la indústria petroquímica a la nostra ciutat, amb l’objectiu final d’elaborar un mapa d’impacte de la indústria química i petroquímica del Camp de Tarragona.

També demana que el Consistori insti la Generalitat a regular aquells contaminants que actualment no es preveuen en els programes d’avaluació de la contaminació de la Xarxa de Vigilància de Prevenció de la Contaminació (XVPC) de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de reduir immediatament les emissions localitzades i difuses dels compostos químics.

En tercer lloc, la proposta de moció insta la Generalitat a crear un equip de control extern i transparent, que no sols controli la contaminació atmosfèrica, sinó també la contaminació del sòl i de l’aigua, i la contaminació acústica i lumínica. Així com que els informes d’aquest equip de control es facin públics.

Un altre punt reivindica que els costos dels futurs controls i les anàlisis recaiguin sobre les mateixes empreses que desenvolupen l’activitat en el territori i que, en definitiva, són les responsables de la contaminació.

Per últim, la moció demana que es potenciï la investigació dels efectes de les emissions atmosfèriques en la salut de la població de les comarques del Camp de Tarragona.

La CUP de Tarragona espera que almenys algun dels grups municipals defensi aquesta moció, tenint en compte els preocupants resultats de l’estudi que, sota el títol “Avaluació real de la qualitat de l’aire mitjançant tècniques de control social, químic i modelització numèrica”, avalua la qualitat de l’aire al voltant del Polígon Nord de Tarragona, i posa en evidència les mancances actuals que hi ha en el nostre país en quant a protecció de la qualitat de l’aire per a la salut de les persones.

Entre tots els contaminants detectats, l’estudi evidencia la superació dels nivells de qualitat d’alguns compostos tòxics com el benzè al terme municipal de Constantí, l’1,3-butadiè al terme municipal del Morell o PM10 al Morell, Constantí, Vilallonga del Camp i Perafort-Puigdelfí, declarats tots com a potencials cancerígens per organismes de referència com la Organització Mundial de la Salut o l’Agència de Protecció Ambiental Americana.

Actualment la Xarxa de Vigilància i Protecció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, únicament té instal•lats tres punts de control al voltant del Polígon Nord. En aquests, de tots els compostos orgànics volàtils (COVs) que es poden generar en aquest tipus d’activitats, únicament s’analitza el benzè, i en la majoria d’ocasions el valor acaba essent ‘‘per determinar’’. En l’estudi realitzat, s’han arribat a detectar fins a 160 COVs que diàriament respiren els veïns dels municipis afectats.

La CUP de Tarragona reivindica que les evidències reflectides en els resultats de l’estudi fan indispensable demanar un canvi normatiu i dels criteris d’avaluació de la qualitat de l’aire, que passa per incloure tots aquells compostos químics potencialment nocius per a la salut i el medi ambient, amb estàndards de qualitat reconeguts a nivell internacional. També insta les empreses implicades que més enllà d’actuacions de responsabilitat social i mediambiental corporativa accelerin els seus esforços per eliminar al màxim les emissions contaminants.