Concentració contra les retallades en l’atenció a la violència de gènere

Dijous un grup de treballadores i treballadors dels Serveis d’Acolliment i Recuperació per a dones víctimes de violència masclista (SARV) s’han concentrat a la plaça de la Font per fer arribar la nostra protesta al President de la Generalitat i informar a la societat de les imminents retallades en l’atenció que es presta a les dones en situació de violència i als seus fills i filles.

El Departament de Benestar Social i Família ha informat als equips que formem part dels  SARVs i dels Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIEs) d’una retallada  que farà suprimir, d’aquests serveis, les figures de diverses professionals essencials per a la tasca de reparació i rein-serció de les dones i infants víctimes de violència masclista. En concret, es vol eliminar, a partir de juliol, la figura d’insertor o insertora laboral dels 7 SIEs que funcionen a Catalunya i donar aquesta tasca al programa Incorpora de “La Caixa”, així com educadors/es infantils, psicòlegs o psicòlogues, Treballadores Socials i Juristes, en diferent proporció, de tots el serveis de Catalunya (18 llocs de treball).

Es senten en l’obligació d’informar del que suposa aquest canvi en el model d’intervenció i de les conseqüències que d’aquest “canvi” se’n deriven:

- Afectació en la qualitat i la quantitat d’atenció a les dones i els seus fills i filles.
- Afectació en l’atenció a la demanda de formació, prevenció i sensibilització comunitària en temes de violència. La funció preventiva i el treball en xarxa en queden ressentits.
- Desaparició prevista de l’especialització terapèutica (infantil/dones) i la disgregació de funcionalitats fent trontollar el significat d’atenció integral i interdisciplinària desapareix.
- Privatització del programa d’inserció laboral. Segons se’ns ha informat, aquesta atenció passarà a ser gestionada per la Fundació “la Caixa”.
- Sobrecàrrega en la feina quotidiana dels professionals causada per la supressió d’algunes de les figures professionals.

Les darreres dades a nivell europeu indiquen com la problemàtica de la violència masclista continua en proporcions que fan avergonyir als Estats membres, i direccionen les recomanacions cap a l’augment de polítiques i recursos per aturar aquesta lacra actual.

No s’entén, doncs, que en aquesta conjuntura, la nostra Administració, la que paguem tots i totes, decideixi retallar la qualitat dels serveis que les víctimes d’aquesta problemàtica puguin rebre.