Reivindiquen la crema de més contenidors a Tarragona en suport de Can Vies

En un comunicat anònim, que ens han fet arribar, es reivindiquen els incendis perpetrats la matinada d’aquest 31 de maig al carrer Doctor Zamenhof de Tarragona en solidaritat amb el CSOA Can Vies. A continuació el reproduïm:

“Passats quatre dies del desallotjament del CSOA Can Vies no deixem de convèncer-nos que el Govern de Convergència i Unió pretén acabar amb l’autoorganització popular a partir de mètodes antidemocràtics i la violència tot usant el cos dels Mossos d’Esquadra com el que és: el seu exèrcit terrorista de pau social. Quan el propi poder establert viola les seves normes per a executar la iniciativa popular i aniquilar la consciència política que anem teixint amb força, voluntat i entusiasme no només estan demostrant que exerceixen el monopoli de la violència sinó també, que existeix una guerra contra la voluntat del seu poble i que en són conscients. És per això que reivindiquem els incendis perpetrats la matinada d’aquest 31 de maig al carrer Doctor Zamenhof de Tarragona en solidaritat amb tota la resistència activa que s’extén arreu fent palès que no ens quedarem de braços plegats quan se’ns toca Can Vies.

Tarragona s’aixeca havent trencat la pau social que les forces d’ocupació no han pogut mantenir. Si Can Vies va a terra, Tarragona en peu de guerra.”

Tags: