La CUP demana que s’incloguin mancances importants en el Pla de Mobilitat Urbana de Valls

Al Ple municipal de divendres es va fer l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana, que va ser un dels acords als que van arribar quan definien els plans específics que havien de complementar el POUM. En aquell moment van acordar que no n’hi havia prou en tenir l’Estudi de Mobilitat Generada que per defecte ja havia d’incloure el POUM sinó que calia elaborar un pla amb mesures concretes per a la millora de la mobilitat. El PMU és el primer dels 3 Plans imprescindibles que van acordar, ara encara queda el Pla Especial de Torrents (del qual el govern ja ha presentat a l’oposició les línies mestres aquest dilluns) i el Pla Local de l’Habitatge, que el govern es va comprometre a presentar al maig-juny.

El POUM ja va incloure les grans millores de mobilitat per la ciutat de Valls, especialment les 2 anelles i els ponts i passarel·les als torrents. Fa una mica més d’un any ja es va intervenir en dos punts congestionats pel trànsit rodat com és la Font de la Manxa, la Plaça de la Creu i el c/Avenir, introduint canvis de sentit. I per aquest últim any abans de les eleccions es preveuen inversions en la millora de l’urbanització dels carrers Avenir, Miralbosc, Paborde. Actuacions de millora dels eixos comercials que a última hora han inclòs al PMU.

Per tant aquest PMU neix amb una part de la feina feta, però amb mancances importants que esperen que es resolguin fins a l’aprovació final. També és veritat que aquest PMU neix amb un gran handicap, que és el fet que la ciutat de Valls hagi quedat exclosa de la Xarxa de Rodalies del Camp. Des de la CUP creuen que Valls no pot renunciar a estar connectada amb el servei de rodalies. I sigui com sigui s’ha d’aconseguir que aquesta connexió sigui un prioritat política i econòmica pels propers anys. Tal i com diu ben clar aquest PMU, aquesta connexió és bàsica per vertebrar socialment i econòmicament el territori i ha d’esdevenir una prioritat de negociació política.

Dit això, per la CUP “aquest PMU calia que se centrés en 4 grans objectius:

 • Contrarestar haver quedat fora de la xarxa de rodalies impulsant mesures alternatives que resolguessin els dèficits de connexió ferroviària amb el Camp, però especialment amb Barcelona. De fet, en la comissió específica que vam fer per tractar el Pla de Mobilitat se’ns va dir que ja s’estava negociant amb Renfe per millorar el nombre de trajectes amb Barcelona. Ens pensàvem que aquesta mesura ja devia estar força avançada però tal i com ha quedat redactada en el PMU, la millora de la connexió ferroviària amb Barcelona sembla que només sigui una intenció. La CUP ha proposat al govern un pla B que seria habilitar trens o busos llançadora a l’estació de Sant Vicenç de Calders, per connectar-nos ràpidament a la xarxa de rodalies de Barcelona.

El PMU també inclou la proposta d’un bus llançadora amb l’estació de Renfe de Tarragona que ja es va posar en funcionament el passat 28 d’abril, un servei que triga més de 45 minuts a arribar a l’estació de Renfe i que potser hauria valgut orientar cap a Sant Vicenç de Calders, on ja es pot agafar el rodalies directament cap a Barcelona o Tarragona i Reus. En aquest cas també ens agradaria saber si aquesta mesura serà viable, perquè el servei de bus cap a Tarragona entenem que ja el teníem cobert. Pot significar una molt bona mesura, però cal molta més informació i rapidesa del trajecte. En tot cas, en cap cas és la solució definitiva, i cal insistir, com ja hem dit, en la connexió ferroviària amb les Rodalies del Camp i Barcelona.

 • Millorar la mobilitat a peu.Creiem que aquest PMU ha fet molt bona feina en aquest sentit, amb les mesures proposades al Barri Antic i al voltant dels centres escolars. En la comissió específica que vam fer per valorar el PMU la CUP va dir que trobava a faltar mesures de millora de la mobilitat a peu en els eixos comercials. En la proposta definitiva ja s’han inclòs les intervencions al C/ Avenir i a la zona de Miralbosc. No perquè ho hagi dit la CUP, però en tot cas celebrem que la mobilitat en les zones comercials també era un camp on calia intervenir.

 • Millorar la mobilitat en bicicleta.Més que millorar, en el cas de Valls, gairebé hauríem de parlar de CREAR mobilitat en bicicleta perquè fins ara és gairebé inexistent, per temerària! El circuit ciclable del barri antic al polígon era una necessitat, creiem que pot quedar molt ben resolt amb la proposta que es fa en aquest PMU. I també celebrem que s’incorpori una proposta de circuit ciclable que inclogui els instituts de secundària, prioritzant la seva connexió amb els equipaments esportius de Valls. Ho celebrem perquè a la comissió semblava que s’havia de triar entre prioritzar el polígon o els instituts, i finalment s’han inclòs tots dos.

Des de la CUP dèiem que també era necessari connectar amb bicicleta la zona de Mas Clariana i el barri de les comarques amb el centre, i tota l’entrada de la carretera de Montblanc. Entenem que aquesta proposta ja no és necessària si finalment el PMU acaba incloent la proposta de circuit ciclable i de vianants pels torrents (que se’ns va presentar dilluns en el marc del Pla Especial de Torrents. Nosaltres entenem i us demanem que d’avui a l’aprovació inicial del PMU, la via Torrents quedi inclosa en el PMU.

 • Elaboració d’un Pla de Mobilitat Específic pel polígon industrial.Nosaltres estàvem convençuts que el PMU inclouria un PME pel polígon industrial. Aquesta és una demanda que no només havia formulat la CUP (si només ho demanéssim nosaltres hagués estat previsible que ens diguéssiu que no) però és que aquesta és una demanda que surt sempre que es parla estratègicament de la ciutat. És una demanda que també ha formulat el Consell Econòmic i Social de Valls. Per això no entenem que no s’hagi inclòs i que es deixi per més enllà del 2019.

 • Creiem que això és un error. No entenem perquè no s’inclou si el propi PMU ho defineix com una eina bàsica per les zones que concentren tanta activitat econòmica com el polígon industrial de Valls.

 • No només ho diu el propi PMU que avui s’aprovarà, sinó que l’any 2007, l’autoritat del transport Metropolità del Camp de Tarragona (que llavors es deia el Consorci del Transport Públic) ja va començar a redactar un Pla de Mobilitat Específic el polígon industrial del Valls en el marc del Pla d’Internacionalització de l’Economia Catalana. Aquest pla de mobilitat no es va acabar fent, però ja es considerava imprescindible i estratègic, no només per la gent de Valls, sinó per l’economia del Camp de Tarragona.

 • I encara hi ha més evidències que és imprescindible fer aquest pla, tant per l’economia vallenca i del Camp, com pels treballadors i treballadores que s’hi han de desplaçar. En la memòria del 2012 de l’Autoritat del Transport Metropolità s’hi diu que ens van donar 36.000 euros per tal que el PMU de Valls que avui s’aprovarà inclogués l’anàlisi de la mobilitat del polígon. Tot i rebre 36.000 euros de l’ATM per aquesta finalitat, no hem inclòs cap Pla de Mobilitat Específic pel Polígon Industrial

Creiem que hem deixat escapar una oportunitat, i l’hem ajornat per més enllà del 2019. És aquest un dels motius principals pels quals des de la CUP no el podem aprovar.

Què valorem molt positivament d’aquest Pla?

 • Molt interessant la proposta de convertir el Barri Antic en una zona de trànsit pacificat, incloent fins i tot les Muralles. La proposta de convertir alguns carrers en plataformes úniques pot ajudar a dignificar i fer molt més atractius pel passeig i l’ús de bicicletes per parts importants del Barri Antic.

 • També ens ha satisfet molt la proposta de crear zones 30, i per tant, limitar clarament la velocitat en zones comercials i d’equipaments escolars.

 • Ja ho hem dit abans, ens sembla un gran pas per Valls adequar un circuits ciclables fins al polígon i de connexió dels insituts amb els equipaments esportius.

 • També era necessari plantejar importants ajustos en el servei de bus urbà, per tal de fer-lo més atractiu i necessari per la gent de Valls.

 • I hem de dir, que si s’aconsegueix adaptar el bus llançadora fins a l’estació de trens de Tarragona a les necessitats reals de la població, també haurem fet un petit pas endavant.

Què ens hi falta en aquest Pla?

 • Ho vam dir en comissió informativa i en les consideracions que vam presentar: Trobem a faltar una anàlisi sobre l’adequació de la xarxa principal de vianants en cas de mobilitat reduïda (física i sensorial), localitzant els punts conflictius i aportant propostes de millora.

 • Quant a l’ús de la bicicleta també vam proposar que el PMU incorporés la substitució o millora del carril bici que connecta els barris del Bon Sol, els Pisos de Clols i les Vivendes de la Colla Vella, així com l’adequació per a vianants. Sigui o no sigui un tram de competència municipal, el PMU ha de parlar d’aquest punt negre de la mobilitat de la ciutat i ha de plantejar una solució.

 • El Pisos de Clols són un punt negre de la mobilitat i seguretat viària de la ciutat, i no cal entrar en més detalls perquè són molt tristos. Ho tornem a dir, que no estigui clara la competència i titularitat d’aquell tram de carretera, nosaltres creiem que el Pla de Mobilitat ha d’incloure una solució per tal que els veïns puguin traspassar la carretera amb seguretat, i una proposta per accelerar la construcció d’una rotonda a l’encreuament de la carretera de Puigpelat. El PMU bé que insisteix que s’ha de construir la rotonda al nord del polígon. No entenem perquè no inclou també aquesta rotonda tan justa pel barri dels Pisos de Clols.

 • Un altre aspecte que el PMU de Valls no analitza són els problemes de mobilitat que generen els autobusos escolars interurbans que transporten l’alumnat de la comarca als instituts de Valls. En aquest sentit proposem que el PMU de Valls contingui una proposta de racionalització del sistema de transport escolar de la comarca als instituts de secundària de Valls, atès que actualment cada autobús ha de fer un circuit pels 5 centres de secundària de la ciutat, generant dificultats diàries en la circulació de Valls en els moments punta.

I evidentment, com ja hem dit, trobem a faltar el Pla de Mobilitat Específic del Polígon Industrial.

Creiem que tenim temps de subsanar bona part dels dèficits que, segons nosaltres, té aquest PMU. Tenim temps fins a l’aprovació provisional per arribar a acords, i esperem que així sigui. D’entrada però hem de votar en contra d’aquest PMU.”