Les deficiències de la privatització de la sanitat, sobre la taula

El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona ha fet avui, 29 d’Abril, a les cinc de la tarda, una acció simbòlica davant de les portes de l’Hospital Santa Tecla.

Una vegada més s’han manifestat en contra de la privatització de la sanitat pública, així com de les retallades, de la pèrdua dels drets salarials de les treballadores i l’opacitat en la gestió dels diners públics. Mentre es retalla, es creen empreses dins de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.

S’ha realitzat una “performance” on diferentes persones anaven amb mascaretes i la boca tapada simbolitzant la por que la Xarxa fa a les seves treballadores i amb un cartell a les mans amb el nom de les empreses que conformen la Xarxa Santa Tecla.

Amb la finalitat d’exigir una millora en la qualitat assistencial i aturar el deteriorament que està produint el procés de privatització, creuen “imprescindible” que pacients i treballadores coneguin aquestes deficiències que volen denunciar, i que es produeixen en les diferents empreses que formen la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla:

  • Increment en 48 hores de jornada anual de les treballadores (1690 hores/any).
  • Increment de 114 hores de la jornada anual dels tècnics de radiodiagnòstic (1738 hores/any).
  • Reducció del 5% els conceptes en tots els conceptes de la taula salarial, pèrdua de les DPO i de la paga extraordinària de Nadal.
  • Precarització dels contractes de treball, hi ha un elevat nombre de contractes parcials, a molt poques hores anuals. Aquests contractes parcials, no tenen planificació i avisen als treballadors amb molt poca antelació per anar a treballar, mitjançant un missatge de text telefònic.
  • Reducció de la plantilla de treballadores.
  • Es produeix intrusisme professional, hi ha categories professionals que assumeixen tasques que per la seva formació i categoria no els hi correspon.
  • Incompliment de les recomanacions sobre les ràtios de personal.

Com a conseqüència d’aquestes reduccions es troben els serveis col·lapsats, que sobrepassen amb escreix la seva capacitat màxima, que no permet assumir pacients que requereixen una atenció especialitzada.