El TS torna a donar la raó a Salvem els Muntanyans

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en Sentència de 19 de maig de 2011 va anul·lar el pla parcial, d’acord amb la prohibició d’edificació en zones inundables. Contra aquesta sentència la promotora immobiliària i la mateixa Generalitat van interposar recurs de cassació. Ara, el Tribunal Suprem ha desestimat les seves pretensions i ha tornat a donar la raó a la Plataforma Salvem els Muntanyans.

La Sentència del Tribunal Suprem exposa a bastament al llarg de dinou pàgines els motius pels quals no procedeix l’edificació en aquest espai situat a Torredembarra. Concretament manifesta que “els informes pericials conclouen que els terrenys continguts són inundables i que les mesures de protecció previstes són insuficients per a assegurar la protecció requerida per a afrontar els riscos sobre la base del projecte definitivament aprovat”, afirmant-se que “la inundació podria fins i tot arribar a les pròpies edificacions” i que “el risc de inundabilitat resulta evident i, en el fons, no se li escapa a ningú”.

Amb aquesta Sentència, davant de la qual no hi cap cap recurs ordinari, finalitzen més de 10 anys d’oposició per part de la Plataforma Salvem els Muntanyans a la destrucció en un indret emblemàtic del poble. Des de la Plataforma volen donar les gràcies a totes aquelles persones que durant tots aquests anys han posat el seu gra de sorra per evitar la construcció de més de 500 habitatges que suposaven la destrucció de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans. És una victòria que demostra que l’única lluita que es perd és la que s’abandona.

Constaten, finalment, la manca de transparència que va portar a l’aprovació del Pla Parcial Muntanyans II. Malgrat les nombroses deficiències existents i malgrat els informes que acreditaven l’alt risc d’inundació de la zona, l’Administració va preferir ignorar-los i donar preferència a l’aprovació del Pla.

Només els queda demanar a les Administracions implicades que duguin a terme les actuacions necessàries per tal de recuperar aquests terrenys i s’incorporin definitivament a l’Espai d’Interès Natural d’Els Muntanyans.