La nova biblioteca comarcal de Valls no arriba als serveis mínims que li pertocaria

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat aquest dilluns 14 d’abril les seves conclusions sobre la nova biblioteca Carles Cardó, que s’inaugurarà per Sant Jordi. Segons la CUP, que ha seguit tot el procés des de l’inici, la nova biblioteca encara no arriba als estàndards de serveis que li pertocarien per a la població de Valls i l’Alt Camp, segons el Mapa de Lectura Pública de Catalunya (MLPC).

La CUP no veu bé que després de dècades estant a la cua de Catalunya en serveis bibliotecaris i havent aconseguit el finançament necessari per part de la Generalitat per arribar als nivells que li pertoquen a Valls, finalment l’Ajuntament retalli aquests serveis i ho aprofiti per estalviar-se el lloguer del Centre Cívic i solucionar problemes d’espai de l’Ajuntament. Pel què fa a metres quadrats i documents no s’està lluny del què pertocaria, però el problema rau en la cohabitació amb els usos no bibliotecaris i la disponibilitat d’espais.

Els estàndards del MLPC sí que es reflecteixen en el projecte tècnic i el pla d’usos inicials de la biblioteca, ja que el nou edifici va estar dissenyat al detall per a encabir-hi els diferents serveis i metres quadrats necessaris per a cada secció. Però finalment el govern ha aprofitat l’avinentesa del nou edifici per a encabir-hi altres serveis municipals, començant pel Centre Cívic la Fusta, el Punt Òmnia i finalment l’àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament. Aquest canvi de concepte es va reflectir en el canvi de nom de l’edifici, que deixa de dir-se Biblioteca i passa a dir-se Espai Ca Creus, i en la suspensió de la licitació de la contractació del subministrament de mobiliari del 27/03/2013, que va fer retardar el projecte. En la represa de la licitació es va canviar el plec de clàusules i els mapes, canvis que obeïen a aquests nous usos. La CUP ha demanat reiteradament la publicació dels canvis en el pla d’usos i en el projecte tècnic, però el govern no hi ha accedit. La publicació d’aquesta informació és necessària per a saber exactament quines seccions s’han vist reduïdes.

Una de les solucions que s’han adoptat ha estat encabir en el mateix espai més punts de lectura i prestatgeries, fet que redueix l’espai entre elements, dificulta el pas i augmenta la densitat d’usuaris. Una altra solució adoptada serà tancar una planta de la Biblioteca en determinades hores, per manca de personal.

La CUP ha publicat un informe detallat comparant la situació actual amb els estàndards de serveis bibliotecaris i els diferents documents publicats sobre la Biblioteca Comarcal de Valls.

L’última oportunitat per a dinamitzar socialment el Barri Antic

La CUP creu que després d’haver sacrificat el Centre Cívic pel Museu Casteller, la Biblioteca és l’última oportunitat per a reactivar socialment el Barri Antic. Ara bé, això només serà possible si la nova biblioteca es desplega en la totalitat de les funcions previstes en el Pla Funcional, que inclou la dinamització d’un espai polivalent i activitats de foment de la lectura. En aquest sentit, la CUP ha proposat la creació de grups de lectura amb necessitats especials i per a col·lectius específics del Barri Antic.

Tot i que segons els estàndards d’obertura al públic marcats per a la biblioteca comarcal de Valls són de 35 hores setmanals, la Biblioteca Carles Cardó n’obrirà 56. Per la CUP aquesta és una bona aposta però creu que hauria d’anar acompanyada d’un increment de personal, perquè augmentar l’atenció al públic pot anar en detriment de les funcions i tasques de promoció de la lectura, organització interna i dinamització. El Pla Funcional marcava 8 treballadors i al final n’hi haurà 7. Per a CUP, caldria situar-se a la part alta de la forquilla recomanada pel MLPC: 9 treballadors. La fragmentació de l’espai bibliotecari, en 3 plantes, també justifica l’augment de personal.

El nou edifici de la biblioteca inclou una sala polivalent, l’única ubicada al Barri Antic i que podria esdevenir un nou focus d’activitat per a associacions, escoles i punt de trobada de la ciutadania. El fet que el Centre Cívic s’ubiqui a la sala polivalent retalla les possibilitats de generar nova activitat al barri.

Retallades de serveis de la nova Biblioteca comarcal respecte als estàndards de Catalunya

Quan gairebé la totalitat de capitals de comarca compleix o s’apropen als estàndards bibliotecaris marcats en el Mapa de Lectura Pública de Catalunya (que recull estàndards europeus), la nova Biblioteca Carles Cardó oferirà un espai i servei bibliotecari encara inferior al necessari per a la població de Valls i l’Alt Camp. En concret, la CUP hi detecta les següents reduccions:

- 50,16m2 menys d’àrea de treball interna de la biblioteca;

- 195,2 m2 menys de “superfície programa” (biblioteca);

- restriccions dels següents usos i espais bibliotecaris: Àrea de foment i espais polivalents, Espai multimèdia, Espai de suport o treball en grup;

- disminució de l’espai de pas entre estanteries i taules, augment de la densitat d’usuaris.

El Pla Funcional de la Biblioteca (2008) i el Projecte Tècnic de l’edifici, marcaven per a Valls un total de 60.000 referències documentals, si bé preveia que s’iniciés amb 36.000 i anar pujant a raó de 3.450 per any. De moment el govern ha anunciat que la nova biblioteca obrirà amb una dotació de 45.000 documents, però desconeixem si es té previst arribar als 60.000 i en quant temps.

Una altra preocupació de la CUP és el Fons Local, l’àrea genuïna de cada biblioteca: l’espai previst per aquesta àrea documental serà finalment de 29m2 quan inicialment se’n preveien 194,95.

La CUP proposa buscar una solució definitiva a mitjà termini

Tot i que la nova biblioteca suposa una millora evident i enorme respecte els actuals serveis, per la CUP s’ha perdut una oportunitat per a tenir aclarit definitivament un dels grans dèficits de serveis de la ciutat, la biblioteca, que s’havia convertit a més en l’última esperança del Barri Antic.

Tenim un edifici fet a mida per a la biblioteca vallenca que finalment hem omplert d’altres coses no previstes i que per tant no s’ajusten al seu disseny. La CUP creu que l’objectiu a mitjà termini ha de ser permetre el desplegament al 100% del Projecte Funcional, de tots els serveis bibliotecaris que li toquen a Valls i a l’Alt Camp. Això només és possible assolir-ho a l’edifici que s’ha finançat i pensat per a aquest fi, de manera que la resta d’usos i seus que s’hi han ubicat s’haurien de reubicar en altres espais. Per això la CUP demana fer una actualització del Pla d’Infraestructures Culturals o bé un inventari de tots els locals municipals per a poder estudiar com ubicar-hi tots els serveis en les millors condicions, fins i tot col·laborant amb altres administracions. Un exemple és l’actual ús que Valls Genera està fent de les instal·lacions infrautilitzades del Consell Comarcal de l’Alt Camp, a través d’un conveni. L’Ajuntament també podria adquirir nou patrimoni o bé llogar l’antiga seu del Consell Comarcal de l’Alt Camp, abandonada des de fa anys i que el Consell no és capaç de vendre. D’aquesta manera s’ajudaria de retruc a la seva pèssima situació econòmica.

El nom “Espai Ca Creus” no està consensuat ni és oportú

La CUP també critica que s’hagi decidit unilateralment pel govern canviar el nom de l’edifici per “Espai Ca Creus”. En primer lloc perquè trenca el pacte establert per a escollir noms de carrers, edificis i llocs públics, que n’habilitava el mecanisme i hi participaven tots els partits i l’Institut d’Estudis Vallencs. En segon lloc, perquè a parer de la CUP el nom de Ca Creus no té cap mèrit per a merèixer el nom d’una infraestructura pública perquè és un exemple de l’explotació laboral d’aquella època.