Ecologistes en Acció presenta 36 al·legacions al nou Reglament General de Costes

Aquest 2 d’abril, ha finalitzat el termini per a la presentació de suggeriments al projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament General de Costes que inclou les novetats que presenta la Llei 2/2013, de 29 de maig, de Protecció i Ús Sostenible del Litoral respecte a la Llei 22/1988 de Costas. Ecologistes en Acció ja va plantejar la seva oposició a aquesta Llei i la mantenen en les al·legacions que ha efectuat al citat projecte de Reial decret.

El gruix de les al·legacions posa de manifest la mercantilització del domini públic marítim-terrestre (DPMT) que confirma el Reglament. L’organització ecologista demana específicament que tot el que s’inunda pel mar s’inclogui en el DPMT (fins a 2.000 metres de la desembocadura dels marges de rius inundables, les salines i piscifactories, la totalitat de les urbanitzacions marines, etc.). No s’entén que passejos marítims mal construïts en el seu moment siguin amnistiats i, a més, convertits en el límit de ribera de mar.

Les al·legacions també incideixen en la necessitat de prohibir determinats usos del DPMT, que es consideren lesius per mantenir la seva integritat. Entre unes altres, destaquen la presència de cámpings amb elements desmuntables, publicitat de qualsevol tipus, festes, esdeveniments d’interès general amb repercussió turística, la instal·lació temporal de serveis i instal·lacions expenedores de begudes i aliments en platges naturals i les instal·lacions fixes d’aquesta mateixa tipologia en les urbanes. Així mateix es considera que les instal·lacions per a activitats esportives no han d’expedir aliments i begudes i que la seva grandària màxima és excessivament gran. En general, es considera, i així s’ha al·legat, que les instal·lacions permeses tenen una grandària desmesurada i un important impacte sobre la sorra i els ecosistemes de les platges.

S’han inclòs, també, al·legacions relatives a les autoritzacions, que es consideren personals i intransferibles i d’una durada màxima d’un any en contra dels quatre autoritzats. Així mateix, tal com es va criticar en la nova llei de costes, la durada de les concessions no hauria de superar els 30 anys i, ni molt menys, considerar-se pròrrogues sota cap condició. Això comportaria, de facto, privatitzar les zones més estratègiques per la socio-economía del nostre litoral.

I pel que fa a la prescripció de les sancions, es considera que hauria de ser la contemplada en l’anterior reglament. A més, la restitució del DPMT mai hauria de prescriure, ni molt menys en els 15 anys que contempla l’actual proposta.

La nova Llei de Protecció i Ús Sostenible del Litoral i el seu Reglament General de Costes haurien de tenir com a fi articular la conservació de tot el medi litoral i no la cerca de rendiments econòmics en ell; això últim, considerat com a prioritat, pot ocasionar la pèrdua a llarg termini de l’un i els altres. Les platges, en particular, han de ser considerats espais naturals del mitjà litoral i mai com a llocs destinats a l’explotació econòmica a la recerca del seu màxim rendiment.

Amb aquestes al·legacions, Ecologistes en Acció es manifesta, una vegada més, contrari a la nova Llei de Costes i al desplegament d’aquest nou Reglament. Considera que ambdues normes oficialitzen l’amnistia general a tots els municipis de totes les Comunitats Autònomes que amb tot tipus de governs van infringir la legislació sense que res succeís. A més, incrementa l’ús del Domini públic marítim terrestre fins a límits inimaginables a les anomenades platges urbanes, al mateix temps que permet tot tipus de serveis en platges naturals i verges fins al moment.