La CUP de Valls destina al Fons Social Germinem els seus ingressos al Consell Comarcal

La CUP de Valls i la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris Coop57han presentat avui el Fons Social Germinem Alt Camp, destinat a finançar iniciatives d’economia social i projectes d’intervenció social a la comarca. El fons està obert a tots els partits polítics, institucions i particulars que ho vulguin i estarà gestionarà per un jurat independent, els tècnics de Coop57 i unes bases reguladores.

Què es finançarà?

Un 25% del fons anirà destinat a finançar a fons perdut iniciatives d’intervenció social que combatin la crisi i els seus efectes sobre la població més vulnerable. Per a aquesta modalitat es podran presentar projectes fins al 26 de maig del 2014. Un jurat independent format per entitats del tercer sector que no hagin participat en el concurs emetrà una proposta de resolució. La paraula final, però, la tindrà una assemblea oberta, que validarà o rectificarà aquesta proposta.

L’objectiu d’aquesta metodologia de decisió és que la societat civil sigui en última instància qui marqui les prioritats del diner públic, i també que hi hagi espais deliberatius entre ciutadans i entitats que ens obligui a reflexionar i a posar-nos d’acord.

El 75% restant del fons servirà per avalar crèdits justos per a projectes d’economia social i solidària. Segons Coop57 “actualment el fre més important per a la creació d’iniciatives empresarials és l’accés al crèdit”. Des de l’inici de la crisi el 2008, aquesta cooperativa ha concedit quasi 1.000 préstecs per més de 35 milions d’euros, destinats a finançar projectes d’economia social.

Què és l’economia social i solidària?

Els tipus d’empresa o entitat pròpies de l’economia social són les mútues, cooperatives (en les diferents modalitats), societats laborals, fundacions o associacions. Legalment, els seus estatuts ja incorporen els criteris de l’economia social:

- Tenir una finalitat, en sentit ampli, d’interès social.

- Estar arrelades al territori.

- Col·laborar en la construcció d’una societat més solidària.

- Funcionar amb criteris d’autonomia i gestió democràtica.

- Crear llocs de treball amb caràcter estable.

- Distribuir la riquesa generada de manera equitativa.

- Ser sostenibles socialment i mediambientalment.

Aquestes empreses són més sòlides i han aguantat molt millor la crisi, ja que el seu objectiu principal no és garantir un benefici net per a uns accionistes sinó conservar els llocs de treball dels seus membres. L’economia social genera una societat més justa i solidària, compromesa amb el bé comú, és per això que el Fons Social va destinat a la seva promoció.

Com funciona el Fons Social?

El Fons Social Germinem és una guardiola que pot rebre aportacions de particulars, entitats, institucions, etc. i que es gestionarà per part d’un jurat independent i unes bases reguladores. Les propostes d’economia social seleccionades signaran un contracte amb Coop57. El Fons Social Germinem està obert a la participació dels partits, institucions i particulars que ho vulguin.

Les bases presentades pel Fons a l’Alt Camp són per a la convocatòria 2014-2015. Un cop tancada, es presentaran unes noves bases per a una segons convocatòria, que es modificaran en funció de com hagi anat, i les propostes i aportacions rebudes.

La CUP ja va oferir a l’Ajuntament de Valls la creació d’un fons per a l’economia social

Durant el 2013 la CUP va oferir a l’Ajuntament de Valls, a través de l’organisme de promoció econòmica VallsGenera, la creació d’un fons per a finançar iniciatives d’economia social. Aquest fons havia de comptar amb una aportació inicial de l’Ajuntament que no anava a fons perdut sinó que es podia recuper i comptava amb la participació confirmada de Coop57.

La CUP va proposar destinar-hi la totalitat o part del fons de 100.000€ que l’Ajuntament de Valls va crear el 2012 per bonificar el 100% de l’impost d’obres i construcció i altres llicències per a les noves empreses que es volguessin instal·lar a Valls. El 2013 va quedar palès que calia trobar alternatives a aquesta línia de finançament. En aquest sentit, la CUP proposa promoure un altre tipus d’economia amb majors garanties socials, basat en un model diversificat de petites i mitjanes empreses locals i arrelades al territori, amb un funcionament que garanteixi la implicació i l’estabilitat laboral dels treballadors, que no depenguin tant de les crisis periòdiques i dels acomiadaments massius, respectuoses amb la societat i el medi ambient. Aquests criteris són els propis de les empreses cooperatives i d’activitat social.

El Fons Social Germinem està obert a les institucions que vulguin sumar-s’hi i fa una crida a l’Ajuntament de Valls i al Consell Comarcal de l’Alt Camp a col·laborar-hi per a fomentar l’economia social.

La CUP de Valls destina al Fons Social els seus ingressos de representació institucional al Consell Comarcal de l’Alt Camp

Aquest fons comptarà amb una aportació inicial de 10.000€ provinent dels ingressos institucionals de la CUP de Valls al Consell Comarcal de l’Alt Camp. Segons la CUP, “aquesta és una manera de tornar a la societat uns recursos públics massa generosos amb els partits”.

Davant la greu situació econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Camp, que durant el 2013 va portar a acomiadaments de personal, la CUP va demanar que es deixessin de pagar dietes de representació institucional als consellers i que es renunciessin als enderrariments, ja que aquests i la seva mala gestió política són els culpables de la situació econòmica del consell i els responsables dels acomiadaments. Com que això no es va acceptar, la CUP va decidir en assemblea retornar aquests recursos institucionals a la societat a través d’un fons social.

La CUP té assignada en concepte d’assistències del seu conseller comarcal uns 4.000€ anuals. Deguda la seva delicada situació econòmica, el Consell Comarcal va començar a pagar les mensualitats de la legislatura 2011-2015 a partir de l’octubre del 2013. La CUP anirà traspassant aquests ingressos al Fons Social i n’avançarà fins a 10.000€ fins a finals de legislatura, en funció dels projectes que es presentin. Aquest fons inicial de 10.000€ es podria ampliar si el Consell Comarcal fa efectiu el pagament de les assistències de tota la legislatura.

Aquest fons social agafa el nom de l’homòleg que ja funciona al Baix Camp i que també es va crear a partir de l’aportació econòmica de la CUP de Reus i els serveis tècnics i financers de Coop57. Altres poblacions del país compten amb fons similars que retornen a la societat part dels ingressos institucionals municipals de les CUP, en forma de projectes socials, ajudes a entitats, etc.