La CUP, contrària a la reforma proposada d’Innova

La CUP ha tallat d’arrel, en una roda de premsa realitzada aquest matí a l’Ajuntament de Reus, la remota possibilitat que pogués ser el grup municipal de l’esquerra independentista, el que permetés aprovar el pla de reforma d’INNOVA que promou el govern municipal. Els representants de la CUP als consells d’administració d’INNOVA han denunciat que des del juliol de 2011 han presentant una desena de mocions per a la reformulació de l’entramat empresarial que ha topat frontalment amb el “mur” del govern.

El representant de la CUP al Consell d’Administració d’INNOVA, David Vidal, ha estat taxatiu front la proposta del govern municipal de reforma de les empreses: “davant del no reiteratiu del govern a les nostres propostes d’anàlisi i reforma de les empreses per garantir la prestació dels serveis públics i del manteniment per part d’aquest de l’opacitat i la mala praxis dels consells d’administració, ja fa temps que vam decidir d’obrir la via judicial davant la nul·litat del marge d’actuació que ens ofereixen en els consells d’administració”.

En aquest sentit, Vidal també ha denunciat que el govern municipal “ha tingut quasi tres anys per fer un pla seriós de reforma de les empreses i, ara, ens presenta un nou pedaç per sortejar la ley de reforma de la administración local, que no es pot titllar ni de reforma”. Segons la CUP, la proposta del govern només es limita a modificar petits detalls de l’organigrama per tal de complir amb la nova legislació espanyola, però sense “cap rumb ni objectiu a curt i mitjà termini sobre com s’han d’organitzar les empreses i com s’han de garantir els serveis públics a la ciutadania”.

El conseller de la CUP a Aigües de Reus, Joan Ribas, ha explicat que el pla de reforma presenta un objectiu principal, consistent en complir els ratis legals d’endeutament que fixa l’Estat per tal de poder-se endeutar encara més. Ribas ha recordat que l’Ajuntament de Reus és un dels més endeutats de l’Estat espanyol i “que des de la CUP ens oposarem frontalment a afegir més càrrega de deute a la ciutadania –que actualment s’apropa als 4.000€ per càpita- per tal que el govern pugui acabar el mandat fent quatre ridícules inauguracions per guanyar un grapat de vots”.

Ribas ha denunciat, doncs, el que segons la CUP és la “instrumentalització política de les empreses municipals”. A raó d’aquest fet, Vidal ha denunciat que diferents empreses, entre d’elles Reus Esport i Lleure, són utilitzades pel govern per tal de fer “polítiques de favors” generant la càrrega de les despesa a aquestes primeres (que se suma a la progressiva desinversió de l’Ajuntament), que fins i tot han provocat que s’acomiadi a treballadors i treballadores per una “gestió deslleial d’aquestes empreses”.

El representant de la CUP al Grup Econòmic, Xavier Angelergues, també ha anunciat que un any més els conselleres de la candidatura no signaran els comptes de les empreses municipals. Angelergues ha insistit en el fet que “encara estem esperant des de juliol de 2011 a tenir accés als comptes de totes les empreses i fundacions, sense que se’ns hagi donat resposta, i incomplint reiteradament el codi de bon govern aprovat pel propi hòlding d’empreses”.