La CUP denuncia la manca de transparència de l’Ajuntament de Montblanc

La CUP Montblanc, sense representació a l’Ajuntament, porta exercint d’oposició a l’equip de govern des de l’inici de la legislatura. Primer col·laborant amb altres grups de l’oposició i des del pacte del “govern de tretze” ho fa com a única força política opositora. Els dona la sensació que a l’Ajuntament de Montblanc es vol crear un clima en què tot va bé. Que tot allò que fan és més que correcte, que no cal cap tipus d’oposició que pugui fiscalitzar les actuacions del govern i que a Montblanc no existeix cap grup d’oposició sinó que tots els ciutadans estan representats pels 13 de l’Ajuntament.

Segons la CUP, “no diem tot això per dir. Des de que es formar aquest pacte de “govern de tretze” hem presentat al registre d’entrada de l’ajuntament diferents escrits (mocions, preguntes, al·legacions…) dirigits a l’alcaldia i als diferents grups municipals que formen l’anomena’t “govern de tretze” sense rebre cap resposta al respecte”:

Amb data de 2 de setembre de 2013 (registre d’entrada 2470), van registrar cinc escrits d’entrada dirigits a cada un del cinc grups municipals (Agrupament Catalanista, Entesa per Montblanc, Convergència i Unió, Independents de Montblanc i Partit dels Socialistes de Catalunya) amb el text de la moció “Països Catalans, nació completa”, amb la intenció que al proper Ple Municipal s’ inclogués dins de l’Ordre del dia del Ple per la seva aprovació si s’esqueia.

Cap dels grups els ha contestat i cap dels grups ha presentat al Ple municipal la moció.

Amb data de 18 de novembre de 2013 (registre d’entrada 3259), es dirigí escrit a l’alcalde de Montblanc recordant-li algunes de les preguntes efectuades al final de diferents Plens municipals. Concretament sobre la retirada dels símbols feixistes i sobre la contractació de personal a Ràdio Montblanc i demanant una resposta per escrit a les nostres preguntes. Encara esperen alguna resposta de l’alcalde o d’alguns dels regidors.

Amb data 18 de novembre de 2013 (registre d’entrada 3260), es dirigí escrit a l’alcalde de Montblanc amb al·legacions al Reglament Regulador de les condicions per la cessió de la sala polivalent de la biblioteca comarcal Conangla i Fontanilles. Tampoc han rebut resposta formal a aquesta al·legació. Només tenen constància dels motius de desestimació perquè es va publicar al BOPT el dia 7 de febrer.

Volen recordar però que l’Ajuntament, com a administració, està obligat a notificar qualsevol resolució presa a la persona o persones que s’hagin personat com interessades en presentar-ne una al·legació, tal com diu la Llei estatal 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques en el seu article 42.

Aquesta manca de transparència i incompliment de les pròpies lleis de l’administració pública, no creuen que siguin correctes i per aquest motiu ho volen denunciar públicament.

Amb data de 7 de març de 2014 (registre d’entrada 637), han presentat una nova moció, aquesta contra la reforma de la llei de l’avortament. Esperen que aquest cop el grups politics del “govern de tretze” portin la moció al proper Ple Municipal per ser aprovada si s’escau.