El Parlament instarà als municipis a revisar de les ordenances de civisme a proposta de la CUP

El Parlament de Catalunya, en el marc del Ple de la pobresa i la desigualtats, aprovarà aquest vespre una resolució que, a instàncies de la CUP-AE, demana “instar als municipis a promoure la revisió de les ordenances de civisme i dels plans de seguretat a fi que no accentuïn l’estigmatització i penalització de persones en situació de major vulnerabilitat i pobresa.”

Aquesta resolució, que la CUP-AE ha transaccionat amb CiU i ERC, “obra la porta a modificar les ordenances que estigmatitzen i penalitzen la pobresa” ha assegurat el diputat David Fernàndez i a revertir la criminalització de les situacions d’exclusió i marginació social. Un cop aprovada aquesta resolució caldrà traslladar els debats als municipis per tal de revisar totes les ordenances del civisme per tal de modificar els punts que “persegueixen les persones en situació de major vulnerabilitat i pobresa”.

La resolució transaccionada també demana impulsar polítiques d’execució penal i penitenciàries, per afavorir la inserció social i laboral de les persones en situació d’exclusió social, així com impulsar mesures de reforç i garantia al dret a l’assistència jurídica gratuïta, en especial als col·lectius vulnerables.

En clau local David Vidal ha mostrar la seva estupefacció al conèixer el vot favorable de Pellicer i l’abstenció d’Alegret, fet que segons el portaveu de la CUP de Reus mostra el grau d’incoherència de l’equip de govern reusenc i evidencia que la majoria d’aspectes de la nova ordenança del civisme que es pretenen aprovar no tenen en consideració la realitat social de la ciutat i obvien els criteris de la majoria de treballadors socials del consistori.

Per altra banda, David Vidal ha anunciat que en el transcurs de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones o en la Junta de Govern Local demanarà a l’equip de govern que no aprovi l’ordenança en espera de l’anàlisi dels continguts dels acords aprovats pel Parlament de Catalunya.