Arran assenyala amb pintura l’Església Cristiana Bíblica Baptista de Torredembarra

La passada nit de dissabte 8 de març Arran va assenyalar amb pintura lila l’Església Cristiana Bíblica Baptista de Torredembarra i es va fer responsable de l’acció a través d’un comunicat al seu Facebook.

“Arran, el jovent feminista i organitzat de la vila de Torredembarra es fa responsable de l’acció desenvolupada la passada nit contra la sucursal de l’ Església Cristiana Bíblica Baptista de Torredembarra, al ser aquesta una institució que condiciona notòriament en el sí del debat polític entorn a la interrupció voluntària de l’embaràs.

Aquesta església, ha fet consideracions com ara: “los que defienden el aborto como un derecho de los progenitores no son menos crueles que Adolfo Hitler”, “el aborto es asesinato, y no habrá perdón” i “la ira de Dios caerá pesadamente como justo castigo sobre la mujer abortista”. Arran, el jovent feminista, independentista i socialista de Torredembarra, assenyalem aquesta institució, com a una més, de les que ostenten el poder polític, i que aquesta actua sistemàticament en contra dels drets morals de les dones.

No podem dir que la decisió retrògrada d’impedir el dret a l’avortament de les dones sigui una opció consensuada pel conjunt dels i les ciutadanes; és una decisió impositiva en el que no totes les protagonistes implicades en aquest conflicte hi han pogut participar, és a dir, que en aquest sentit el poder polític s’ha manifestat en aquesta direcció: un debat tancat entre forces polítiques estatals amb les aportacions de l’Església catòlica. Per tant, nosaltres adoptem i apostem per la desobediència legítima com a l’únic espai que va més enllà de la seva legalitat, al entendre que la legalitat de no permetre avortar no reflexa la realitat ni la voluntat majoritària de les dones que viuen als Països Catalans ni al conjunt de l’Estat Espanyol.

Nosaltres decidim, nosaltres desobeïm!”