La PAH ocupa seus a Reus i a Tarragona

Matí intens de la PAH al Camp. Desenes d’activistes han ocupat entitats financeres a Reus i a Tarragona amb motivacions semblants. A Reus, la Plataforma de Reus i del Baix Camp se solidaritzava amb Sabadell juntament amb moltes altres plataformes locals arreu de Catalunya, on des de fa dies estan ocupant la seu del BBVA per reclamar solucions a unes negociacions enquistades per part del banc en relació a la situació de 17 famílies. Si la direcció no canvia de parer, doncs, tenen intenció de quedar-s’hi. Actualment es troben a l’oficina del BBVA de la plaça Prim i durant el matí han demanat suport per tal d’evitar denúncies.

Per les denúncies és pel que la PAH de Tarragona segueix tocant el crostó a Catalunya Caixa, des del passat 21 de febrer. Ja són onze dies seguits literalment vetant tot tipus d’activitat en algunes oficines, sobretot a la central i que és qui va posar la denúncia, que es troba a la plaça Imperial Tàrraco. Tot i això, algunes activistes també han fet el recorregut per altres oficines, com és el cas de la de carrer Ramon i Cajal. Exigeixen la retirada de les denúncies que els van interposar per una ocupació molt similar, així com la dació en pagament per a les famílies que es quedaran al carrer. Després de dues setmanes senceres, és evident la inacció de l’entitat, però en paraules d’un membre de la PAH “estem aconseguint molt”, i afirmen que no s’aturaran i que cada dia faran acte de presència de vuit del matí a dues del migdia.