La CUP presenta tres documents de propostes pel Consell Econòmic i Social de Valls

Proposa que Valls sigui un referent en economia social i lluita contra la pobresa

La CUP presenta una bateria de 72 propostes de promoció econòmica i mesures socials per a la nova fase d’activitat del Consell Econòmic i Social de Valls (CESV). Al desembre del 2013 la CUP ja va presentar un pla de treball pel CESV per al 2014, que posava de manifest que des del 2010 aquest organisme s’havia centrat bàsicament en la promoció econòmica però molt poc en la pobresa. Llavors la CUP demanava, entre d’altres coses, que el CESV coordinés totes les actuacions destinades a combatre l’exclusió social i tirés endavant propostes per garantir les necessitats bàsiques dels col·lectius que pitjor ho passen.

Aquest cop la CUP presenta tres documents:

  1. Propostes de promoció econòmica (12 propostes)
  2. Propostes contra la pobresa i l’exclusió social (60 propostes)
  3. Proposta d’Assemblea de persones aturades i treballadores precàries de Valls (7 objectius)

Propostes de promoció econòmica

La CUP defensa un nou enfocament en la promoció econòmica de Valls que superi la simple recerca aïllada i puntual de grans instal·lacions logístiques o industrials al polígon, un model monocultiu molt subjecte a les crisis econòmiques, deslocalitzacions, rebaixes dels drets laborals, etc. La CUP creu que l’Ajuntament i el CESV s’ha d’esforçar per diversificar l’economia i apostar per un model de petita i mitjana empresa vallenca i pel foment del format cooperatiu, models d’empresa arrelats, que han demostrat més capacitat de resistència a les situacions adverses, amb un alt compromís amb els treballadors i la societat.

Per això la CUP veu indispensable aplicar les propostes que s’han quedat al tinter el 2013, com elaborar un pla de turisme i un pla estratègic pel polígon industrial, mesures urgents si tenim en compte l’impacte que pot suposar el Museu Casteller o fer arribar la fibra òptica al polígon com a mesura per obrir-se a un altre tipus d’empresa que requereixi perfils laborals qualificats.

Altres mesures concretes de la CUP són impulsar un revulsiu en el sector agrícola i potenciar estratègies conjuntes d’aquest sector, el turístic i l’alimentari, a través del consorci recentment creat de defensa de la plana agrícola de secà de l’Alt Camp.

Propostes contra la pobresa i l’exclusió social

En la lluita contra la pobresa i l’exclusió social la CUP defensa la consolidació dels drets socials, frenant el discurs estigmatitzador i culpabilitzador que transfereix a les persones la responsabilitat de les seves situacions vitals. No es poden trobar solucions individuals a problemes estructurals. Les tensions socials que es deriven de les polítiques neoliberals han de ser contestades amb resistència a les institucions, però també amb iniciatives comunitàries i de solidaritat i suport mutu als carrers i als barris.

En aquest sentit, la CUP reclama de nou un observatori de la pobresa i l’exclusió social, que proporcioni la informació necessària a administracions i entitats per orientar millor les seves actuacions i per coordinar-les, reforçant i ampliant el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Valls. També és important donar suport a les xarxes socials comunitàries i fer intervenció comunitària sobre els barris amb bosses de marginalitat.

A nivell estructural, la CUP proposa que siguin els serveis municipals qui realitzin les actuacions socials i econòmiques que sovint s’externalitzen a entitats privades, i que el pressupost municipal reflexi millor la prioritat de combatre la pobresa.

La proposta de la CUP inclou diferents mesures i propostes adreçades a col·lectius que pateixen aspectes concrets de la pobresa i l’exclusió social, com ara persones d’origen estranger, gent gran, aturats i precaris, infància, i grups sobre els quals encara no s’ha actuat com persones sense llar, amb problemes de salut mental, drogodependència o prostitució.

Assemblea de persones aturades i treballadores precàries de Valls

Aquesta fou una de les propostes que els grups de treball del CESV van decidir prioritzar el 2013, de la següent forma:

Conèixer una assemblea d’aturats: què fa i com funciona. Potenciar les assemblees d’aturats com una taula de participació. Les persones aturades han de poder actuar i proposar davant la crisi econòmica. Les assemblees d’aturats poden ser un bon instrument per impulsar mesures de cooperació i solidaritat entre treballadors/es, actuar d’observatori de l’atur i definir directrius de foment de l’ocupació basades en les dades d’atur del municipi, l’anàlisi dels diferents sectors d’activitat econòmica i la situació del mercat laboral.

La CUP aporta un document que respon a aquestes preguntes i proposa com engegar-ho i quin paper hauria de tenir-hi l’Ajuntament.

La societat civil, també a Valls, va molt més ràpida que les institucions a l’hora d’innovar en mesures per combatre la crisi i trobar alternatives a les necessitats de les persones. Això és incomprensible i la CUP creu que el govern municipal no és prou valent i no valora propostes o demandes que la societat civil o la CUP presenta i que més tard s’acaben assumint en altres administracions fins que es generalitzen, com per exemple les taxes a pisos buits o potenciar xarxes d’autoajuda, com ha fet recentment el menjador social La Taulada.

Tags: ,