La Conca a debat: Paisatge i territori

8 març 2014
19:00

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Montblanc organitza un debat per parlar sobre territori i paisatge a la Conca de Barberà. El proper dissabte 8 de març, a l’antic hospital de Santa Magdalena, de Montblanc, a partir de les 19,00 h. es celebrarà un debat obert amb la participació d’entitats, associacions, administracions i tots aquells interessats en la preservació de l’entorn de la comarca.

Programa:
19,00 h. Benvinguda als participants i presentació del debat
19,10 h. Xerrada introductòria sobre el paisatge de la Conca, a càrrec de Sergi Saladié Gil, llicenciat en geografia i professor de la URV, coordinador dels catàlegs dels paisatges del Camp de Tarragona
20,00 h. Debat obert a tots els participants amb aportacions que ajudin a treure conclusions pels propers passos a seguir en la conservació del territori i el paisatge de la Conca
21,30 h. Cloenda

La xerrada introductòria a càrrec de Sergi Saladié Gil, geògraf, servirà per conèixer la feina feta amb el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona (aprovat el 24 de maig de 2010), on hi estat incloses les unitats de paisatge de la comarca, així com el següent pas a realitzar d’una Carta del Paisatge de la Conca.

Les cartes del paisatge són instruments de concertació d’acords entre agents d’un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Les cartes poden ser impulsades per la Generalitat de Catalunya, per les administracions locals (consells comarcals, mancomunitats, municipis) i/o per entitats.

Les cartes es concreten mitjançant la signatura pública d’un document on s’estableixen els compromisos que adopten cadascuna de les parts signants en favor del paisatge i el calendari per assolir els objectius. Aquest tipus d’instrument s’ha demostrat útil en altres països, en contextos similars als nostres.