EL Grup de Mobilitat torna a despullar els arguments de Begoña Floria

Arran de la denúncia feta per part del grup de mobilitat Tarragona, on explicaven que la gran majoria dels desnivells calculats al pla de mobilitat eren equivocats i que això estigmatitzava l’ús de la bicicleta, la regidora ha respost amb diversos girs inesperats d’interpretació del pla i amb diverses equivocacions. Per això avui unes 10 persones del grup han entregat a l’Ajuntament un seguit de documents convidant-la a que rectifiqui.

Segons la regidora aquests pendents calculats pel PMUS corresponen a un punt màxim d’un tram del carrer i s’ha fet per solucionar problemes a la gent amb mobilitat reduïda, gent gran, cotxets, etc. Aquesta explicació ja la coneixien perquè havien al·legat durant les jornades de participació, el problema és per què llavors el pla de mobilitat només fa referència a això als annexos dels plànols en una petita llegenda, per què no s’explica això a les més de 3 pàgines que hi dedica el volum 1 de la memòria o al volum 6 de la síntesis. Per què sempre es parla de quilòmetres amb trams de desnivell superior al 12% o al 6% quan en realitat només són uns metres. I més greu encara, per què si s’ha fet amb la intenció de solucionar problemes als vianants aquests punts no són tractats al PMUS, dels més de 140 trams amb un desnivell superior al 6% només es proposen solucions per a un parell d’ells. Per què no reflexa el PMUS aquests punts concrets i  en canvi constantment parla de més de 14km amb desnivells superiors al 6%. “Potser és manipulació intencionada?”, es pregunta el grup de mobilitat.

Es evident que l’anàlisi ha sigut equivocat, tant és així que si realment s’haguessin analitzat punts màxims el pla arribaria a la conclusió que tots els carrers tenen pendent superior al 6% ja que en algun punt sempre es supera, el mateix Lluis companys al pla figura entre un 6 i un 12% I en aquest vídeo es pot veure com pot arribar al 18%. Com s’ha fet doncs aquest càlcul, quins criteris han seguit, on són aquestes dades: tot això demanen.

Des de el grup esperen que tot aquest conjunt de despropòsits no siguin errades comeses intencionadament i que les corregeixin ja que al contrari del que la regidora va dir,  sí que s’utilitzen els desnivells per posar pals a les rodes a la creació del carril bici, tot dient a les conclusions de la bicicleta que:

“Tarragona presenta unes condicions orogràfiques complicades que en determinats punts dificultarà a la creació de la xarxa ciclista”

Evidentment demanen que aquesta conclusió i les que hi ha similars siguin rectificades.

També els resulta curiós que si la bicicleta és prioritària pels objectius del PMUS, com ha dit altres vegades la regidora, com és que ara diu que: “Si l’objectiu hagués estat, per exemple, definir una xarxa proposada de carrils bici haguera estat potser més adequat definir les pendents mitjanes de cada tram.” Entenen que hi ha una greu contradicció entre aquestes afirmacions que fa.

I és que es poden imaginar que la caracterització de la xarxa tot i que figuri a l’apartat de vianants es fa servir també per la bicicleta com demostren les frases anteriors, i des de la regidoria han volgut donar un gir per confondre a la població, per dir-ho suaument, però han caigut a la seva trampa.

Per últim accepten que el Pla de mobilitat parla de fer una ciutat més “sostenible” però del dit al fet hi ha un bon tros. Entre que l’Ajuntament no aplica algunes de les propostes bones com la intermodalitat, planificada pel 2012, el pla es queda molt curt en projectar només 10 km de carril bici i s’estigmatitza la ciutat com si fos un port de muntanya no poden dir que les declaracions d’intencions vagin en camí de transformar-se en fets. Per tot això demanen que per tal d’assolir objectius realment sostenibles es construeixin 45 km de vies de xarxa ciclista entre carrils segregats i verds. I que s’aturi la implementació del PMUS fins no corregir els seus errors i obrir un procés de participació real. Recorden a la regidora que “rectificar és de savis”.