L’acomiadament provoca un avortament a una treballadora a Tarragona

L’empresa Reciclatges Ecoplana SL, acomiada una treballadora d’una botiga de mòbils i li provoquen un avortament. L’acomiadament se li fa amb acusacions falses, ja que el veritable motiu és que l’empresa s’havia assabentat que estava embarassada de 10 setmanes. De males maneres se li comunica l’acomiadament, i la fan fora immediatament del centre de treball (la botiga de mòbils d’ORANGE, a Ramón i Cajal amb Reding); el que li va produir un atac d’ansietat i un fort dolor abdominal. Al acudir a urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona se li diagnostica que té perduda vaginal. Durant un mes va haver d’acudir tres vegades més; durant la primera d’aquestes visites se l’adverteix que pot derivar en un avortament, i tres dies més tard de l’última visita hi torna amb abundant sagnat. Els metges que l’atenen li asseguren que l’avortament és inevitable i imminent. Quatre dies més tard es va produir el previst desenllaç.

Al judici que es va celebrar contra l’acomiadament, l’empresa, abans d’entrar a sala li reconeix que és improcedent, nul. El jutge, davant de les dues parts, dicta sentència per la qual l’empresa es veurà obligada a la seva readmissió .

No obstant això l’empresa amenaça la treballadora amb acomiadar-la immediatament un altre cop, assegurant-li que ni tan sols començaria a treballar un sol segon. Davant d’aquesta amenaça la treballadora es va presentar al centre de treball a l’hora i dia que li havia indicat el representant de l’empresa, si bé aquesta vegada va anar acompanyada per membres del Sindicat CO.BAS i d’un notari. Efectivament va ser acomiadada amb la signatura de dos treballadores com a testimonis. Abans de marxar d’allà, la representació sindical va advertir a l’empresa que els denunciaria públicament i que mobilitzaria per exigir la readmissió. Alhora, la nostra assessoria jurídica ha demandat a l’empresa contra l’acomiadament, sol·licitant novament la nul·litat del mateix, i una indemnització de 140.000€, per discriminació i per la violació de diversos articles de l’Estatut del Treballador i del conveni, així com pels perjudicis causats a la nostra afiliada derivats de l’acomiadament i l’avortament provocat.

La descarada manca de llibertat i manipulació als diaris burgesos

Aquesta informació se li va donar al diari El país fa diverses setmanes. Ens consta que després d’haver-se redactat la mateixa, amb nom i cognoms i foto de la persona afectada, la direcció del diari opta per no publicar-la. De nou, el sindicat CO.BAS es posa en contacte amb un periodista del diari El Mundo, que de forma immediata, veient la seva importància ho publica tres dies després d’obtenir la informació.

Si bé per la nostra organització sindical ja és molt important que el diari El Mundo ho hagi publicat, però, és una casualitat que al text publicat hagi caigut el nom del sindicat que facilita la informació i que porta el cas. En relació al diari El País, i al seu desvergonyiment de no publicar-ho, sospitem que no només ha estat conseqüència de voler boicotejar a un sindicat alternatiu, com és CO.BAS, sinó a més, pels seus interessos econòmics relacionats amb ORANGE i les seves empreses satèl·lit; ja que sabem que aquestes i els seus persuasius anuncis, tenen molt poder. És a dir “qui paga mana”.

  J. Estrada Cruz és membre de Co.Bas