L’Assemblea Oberta de la CUP alerta sobre les debilitats de la reforma del POUM de Valls

Una cinquantena de persones van participar aquest dissabte 18 a l’Assemblea Oberta sobre el POUM i al taller d’activitats infantils. En l’assemblea, que va durar una hora i mitja, es va fer un repàs dels punt principals de la proposta de reforma del POUM que en breu es presentarà al Ple Municipal per a la seva aprovació inicial; a partir d’aquest moment començarà el període d’exposició pública.

La CUP reconeix que durant el procés de proposta de reforma hi ha hagut avanços importants respecte les seves demandes. Durant l’aprovació de l’avanç pla, la CUP va acordar amb el govern la redacció d’una sèrie d’estudis previs: el Pla Local de l’habitatge, el Pla especial de torrents i el Pla d’abastament i sanejament d’aigües. Tot i que el govern va acceptar d’incloure’ls, aquests estudis encara no s’han fet públics o bé el de torrents està previst per després de l’aprovació del POUM. La CUP també ha aconseguit rectificar alguna intervenció del Pla de Millora Urbana del Barri Antic, a la qual s’havia oposat durant la seva aprovació.

El 2013 els Serveis Territorials de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona van reforçar les reivindicacions de la CUP en alguns aspectes clau que finalment la proposta de POUM contempla en part, com son la no integració dels nuclis dispersos com a zona urbana en pro d’un model de ciutat compacta, no fer un segon vial exterior a la zona dels Fontanals a causa del seu impacte ambiental (tot i que es reservarà el sòl), i prioritzar el desenvolupament de les àrees de creixement programades al voltant del Barri Antic.

L’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental també va reforçar les reivindicacions històriques de la CUP pel què fa a la rehabilitació dels torrents i el sanejament d’aigües (cal recordar que l’Ajuntament ja compta amb una multa de la Unió Europea pel mal estat dels torrents).

Per altra banda, cal comptar també la victòria judicial de la Plataforma Valls Viu i la retirada de l’ARE de Ruanes, malgrat la proposta de POUM manté el desenvolupament urbà d’una part de la zona i la resta la deixa com a “urbana no delimitada”.

Finalment, la CUP considera que s’ha fet un treball important i molt bo de catalogació del patrimoni arquitectònic i finalment el govern ha donat compliment a un compromís que mantenia amb la CUP des de l’aprovació del Pla de Millora Urbana del Barri Antic: l’elaboració del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, Catàleg de masies i cases rurals, i la recuperació de la comissió de patrimoni local, com a organisme que ha de vetllar per a la protecció d’aquest patrimoni. Aquests compromisos es van prendre en el Ple d’aprovació del PMU del Barri Antic el gener del 2007, a través d’una moció titulada “Moció sobre la protecció del patrimoni vallenc” de la CUP aprovada per unanimitat.

Els dubtes de la proposta de reforma del POUM

La CUP ha centrat el debat de l’Assemblea Oberta en els punts claus que poden determinar el seu suport o rebuig a la reforma.

  1. La Disciplina urbanística

Per la CUP és clau que el nou POUM compti amb eines suficients que vetllin i garanteixin la disciplina urbanística. “No estem disposats a aprovar un POUM que permeti que d’aquí quinze anys ens trobem amb el doble d’habitatges en zona no urbana i més nuclis dispersos”. La CUP recorda que Valls és exemple d’estudi a les facultats i un dels pitjors casos a Catalunya. Actualment hi ha 27 agrupacions d’habitatges disseminats i més de 700 habitatges construïts després del 1956 en sol no urbanitzable.

  1. Prioritzar el desenvolupament dels PERI al voltant del Barri Antic

La CUP també s’oposarà a un POUM que permeti que es desenvolupin primer les àrees de creixement noves en detriment de les que estan al voltant del Barri Antic (el Prado, Hort dels Alls, Portal Nou i els buits urbans principalment). La proposta que ha fet el govern per a impedir això, responent a la petició de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, no soluciona el problema i seguirà permetent que a la propera reforma del POUM la ciutat hagi crescut per tot excepte al voltant del Barri Antic. Els participants en l’Assemblea han demanat fermesa en aquest aspecte. La CUP confia en què les negociacions amb el govern podran corregir-ho.

Un altre aspecte a tenir en compte és que per a poder desenvolupar aquests sectors al voltant del barri antic, segons la CUP l’Ajuntament haurà de prendre la iniciativa amb el sistema de cooperació, en lloc del sistema de compensació; tot i això, la CUP està satisfeta amb les modificacions tècniques que l’equip redactor ha fet per facilitar el desenvolupament d’aquest àmbits.

  1. Barri Antic i habitatge

Els presents a l’Assemblea Oberta han situat una nova reclamació política a prioritzar en la reforma del POUM: el Barri Antic. S’ha evidenciat que el pla de millora urbana i la llei de barris no han donat els resultats esperats i el barri està, fins i tot, pitjor que abans. L’estat dels habitatges antics és un problema greu pel barri. El Pla de l’Habitatge de Valls, que ningú ha vist fins ara, podria incloure mesures de rehabilitació d’habitatge antic per part de l’Ajuntament tal com fan des de fa anys ajuntaments com el de Vilafranca. Una altra mesura és pujar l’IBI per als habitatges buits, reivindicació històrica de la CUP que darrerament en diverses ciutats estan aplicant en el cas dels pisos propietat de bancs.

L’altre aspecte que la CUP no veu gens clar d’aquesta reforma és el creixement previst, de 7.500 habitatges per a uns 18.000 habitants més; sense comptar el sòl no delimitat, el sostre poblacional és de 4.700 habitatges i 11.000 habitants. La CUP continua defensant que aquesta previsió del POUM està feta amb els barems i fórmules anteriors a l’explosió de la bombolla immobiliària i que per tant està desfasada i és desproporcionada. A més, els habitatges buits no estan previstos en el creixement previst. Ens diuen que n’hi ha 1700 i pensem que n’hi ha 2000.