La CUP de Torredembarra rebutja els pressupostos municipals per al 2014

La CUP de Torredembarra ha volgut transmetre el més enèrgic rebuig a la proposta de pressupostos municipals, ja que “són els pressupostos dictats per la Troica i executats pels que gestionen les arques municipals. La CUP lamentem de nou, la completa opacitat en el procés de redacció i elaboració dels pressupostos municipals; apostem doncs per a un procés participatiu.”

En segon lloc, denuncien que de nou els serveis públics (els drets més elementals i essencials per al conjunt de la ciutadania) es veuen clarament afectats fruit d’unes importants retallades; a la vegada que es pretén mantenir una important despesa en personal (9,4 milions d’euros).

En tercer lloc, denuncien que es prioritzi el pagament del deute i els seus interessos enlloc protegir i blindar els serveis públics bàsics. “Afirmem que per pagar el deute i els seus interessos, retallen i privatitzen serveis públics. La CUP apostem per no pagar el deute perquè aquest és il·legítim; no l’hem creat nosaltres i aquest ens aboca a la misèria i a la precarietat. Cal recordar que efectuant el pagament del deute, estem donant elevadíssimes quantitats econòmiques als mercats financers i donant ales a tots aquells que han provocat l’actual drama; pagant el deute, estem rescatant a bancs i pagant la seva condició de privilegiats. Cal que tothom sàpiga que l’Ajuntament de Torredembarra acumula un deute de 20.710.341,14 euros, i uns interessos i amortitzacions de 565.304,76 euros i 1.845.658,70 euros respectivament. Tot junt suma un total de 23.121.303 euros que les arques públiques paguen als mercats financers, és a dir, a un senyors que viuen d’ofegar, precaritzar i portar a la misèria al conjunt de la població.”

En quart lloc, denuncien que mentre retallen els drets de les classes populars i del conjunt de la ciutadania, “ells segueixen cobrant els mateixos sous, els hi paguem dietes i desplaçaments, i augmenten fins a 234 mil euros les gratificacions.”

En cinquè lloc, denuncien entre moltes d’altres coses que:

 • El servei d’ambulàncies es veu retallat en 11 mil euros.
 • Joventut i infància es veu retallat en 5 mil euros.
 • El manteniment de l’enllumenat públic es veu retallat en 14 mil euros.
 • El manteniment de zones verdes es veu retallat en 21,5 mil euros.
 • El servei de bus urbà es veu retallat en 21 mil euros.
 • La llar de jubilats es veu retallada en 10 mil euros.
 • Cultura es veu retallat en 40 mil euros.
 • El servei a nouvinguts es veu retallat en 1000 euros.
 • La biblioteca municipal es veu retallada en 10 mil euros.

I en sisè lloc, denuncien entre d’altres coses que:

 • S’augmenti en 82,5 mil euros la publicitat de l’Ajuntament.
 • S’augmenti en 42,5 mil euros la defensa jurídica de l’Ajuntament.
 • S’augmenti en 500 euros les dietes del personal.
 • S’augmenti en 77,1 mil euros les gratificacions.
 • Es pagui 9,4 milions d’euros en despesa de personal.
 • Es pagui 24 mil euros de vestuari personal de la Policia Local.
 • Es pagui fins a 2 mil euros els desplaçaments dels regidors.