El Grup de Mobilitat de Tarragona respon a la regidora amb un vídeo explicatiu

El 5 de desembre el Grup de Treball per una mobilitat ambiental i socialment justa va denunciar que el PMUS (Pla de mobilitat urbana sostenible) presentava una proposta per la mobilitat a Tarragona deficient i insuficient. L’escassa aposta que es feia per la bicicleta proposant només la construcció de 10km de carril bici en 5 anys. I l’excusa que el PMUS dóna sobre la dificultat de crear carril bici a causa dels pendents de Tarragona és irrellevant i equivocada. En primer lloc, és equivocada perquè la realitat és ben diferent de la que allà es contempla. Segons el PMUS, el 56.4% de les vies principals té un pendent superior al 6%, quan la realitat és que a Tarragona només el 21% de les vies principals té un pendent superior al 6%. En segon lloc, és irrellevant perquè la inclinació d’un carrer no dificulta la construcció del carril bici.

Per això han volgut donar resposta a les declaracions que va fer la senyora regidora, Begoña Floria, assegurant que el càlcul fet pel PMUS és correcte. Ho fan mitjançant aquest vídeo:

En ell, utilitzant un mapa topogràfic de la ciutat, mostren com es calcula el pendent d’alguns dels carrers de Tarragona i com s’equivoca el PMUS. Així mateix, volen afegir que el càlcul mitjançant inclinòmetres té una major incertesa i per tant és més fiable l’ús de mapes, com el que han fet servir al vídeo. Demanen doncs, com ja van fer al 2011 algunes persones, que els facilitin els plànols i càlculs que han fet servir en l’elaboració del PMUS, que va costar 146.000 euros a la ciutat.

Aprofiten per valorar l’interès mostrat últimament per la conselleria de mobilitat en reavaluar la proposta del bicing, que el mateix PMUS va descartar, però els insten a què primer reavaluin la construcció fins al 2017 d’una veritable xarxa de carril bici, 45km, i a què no especulin amb projectes electoralistes que després queden al tinter. Això és precisament el que va succeir l’estiu del 2011 quan el regidor d’aleshores, Carles Castillo, va anunciar al Diari de Tarragona que al 2013 la N-340 comptaria amb carril bici, carril que a hores d’ara, però, encara no existeix. I no existeix perquè realment no s’aposta per una mobilitat més ambiental i socialment justa. La realitat és que des de fa anys es prefereix ofegar la ciutadania amb els augments de preu del bus, el pagament de zones blaves o la construcció de pàrkings soterrats, això sí, sempre en ares de la seva sostenibilitat.

Així, doncs, esperen una resposta i una demostració per part del consistori dels fets que denunciem i és que Tarragona no és alta muntanya. Tarragona vol i necessita un carril bici.