La CUP de Valls presenta 112 al·legacions al Pressupost municipal del 2014 per prioritzar la lluita contra la crisi social

Proposa augmentar un 15% totes les ajudes existents de programes socials i recuperar les que s’han eliminat. Veu necessari crear noves partides pel Pius Hospital (85.000€), el Pla d’Inclusió Social (100.000€), el Consell Econòmic i Social de Valls (80.000€), distribució de l’alumnat i planificació educativa (10.000€). Per contra, la CUP eliminaria diversos càrrecs de confiança, reduiria sous i partides com la de protocol o comunicació institucional.

La CUP presenta 112 al·legacions als pressupostos municipals pel 2014, que el govern vol portar a aprovació definitiva al proper Ple Municipal. La formació política, tal com ha fet els darrers anys, valora aquests pressupostos “com si no estiguéssim en una situació de crisi i d’emergència social”. És per això que proposa crear una sèrie de partides noves perquè s’apliquin amb totes les garanties les mesures proposades pel Consell Econòmic i Social de Valls, el Pla d’Inclusió Social, l’Informe de la Fundació Bofill sobre la segregació escolar, entre d’altres. També demana augmentar un 15% totes les ajudes dels programes socials i recuperar partides que s’han eliminat en aquest àmbit (campanya aliments, menjar a domicili, ajut al tercer món).

La CUP també proposa recuperar Ona Valls (80.000€) i crear una partida de 85.000€ pel Pius Hospital per estar preparats pel què pugui passar en el futur immediat a causa de les reiterades retallades en sanitat per part de la Generalitat.

Per contra, considera que es podria prescindir d’alguns càrrecs de confiança i que aquests com també els membres de govern a jornada completa haurien de cobrar 1400€ mensuals. A més, la CUP reitera que s’hauria de reduir un 30% les indemnitzacions per tots els i les regidores, i un 30% també en les assignacions dels grups polítics. La CUP proposa altres reduccions en àmbits com alcaldia, protocol o comunicació institucional.

Explicació de les al·legacions de la CUP

A continuació es recull l’explicació de totes les al·legacions presentades per la CUP. Podeu consultar les al·legacions en la seva versió original en aquest enllaç.

Cultura

 • Manteniment al pressupost de la regidoria les partides traspassades a Xarxa Cultura del 2013 i 2014
 • No reducció de la partida del Museu de Valls (igual partida 2013)
 • Augment de la partida de l’Escola de Música un 10%
 • Eliminar la partida de 100.000€ de les Festes Decennals 2021

Economia i Emprenedoria

 • Eliminació del càrrec de confiança
 • Augment 10% de la partida de transferència a Vallsgenera
 • Nova partida de Mesures anticrisi pel Consell Econòmic i Social de Valls 80.000€
 • Augment 100% partida dinamització comercial, enfocada al petit comerç

Serveis a les persones

 • EDUCACIÓ
  • Contractació d’un tècnic/a a mitja jornada per reforçar la regidora d’ensenyament
  • Augment dotació Pla Educatiu d’Entorn en un 10%
  • Nova partida per aplicar les mesures per la distribució de l’alumnat i la planificació educativa de 10.000€
  • Augment de la dotació al Consorci Normalització Lingüística en un 10%
  • Recuperació de la partida pròpia del Consell de Política Lingüística de 1.000€
 • BENESTAR SOCIAL I SALUT
  • A Programes socials i activitats, augmentem totes les ajudes ja existents en un 15% (ajuts personals, SAD, habitatge social, teleassistència…) i recuperem aquelles partides suprimides ja en el pressupost 2013 (campanya aliments, menjar a domicili, ajut al tercer món)
  • Nova partida al Pius Hospital de Valls de 85.000€
 • DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
  • A Igualtat, incrementem en un 10% les dues partides de programes a la dona
  • També a Igualtat, proposem la contractació d’una persona tècnica a mitja jornada pel servei assessorament a la dona
  • A acció cívica i joventut, proposem la recuperació de partides ja eliminades el 2012 (pla de desenvolupament comunitari), la no rebaixa d’altres com el programa de participació ciutadana, i l’augment dels altres en un 10% (foment de la convivència ciutadana, programa de joves i animació, Centre Obert, programa integració de joves…)
  • Dotem el Pla d’Inclusió Social en 100.000€, un 1.000% més.
 • ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  • Recuperació de les partides eliminades el 2012 per la suspensió temporal d’acords del conveni col·lectiu dels treballadors de l’ajuntament, com el fons social, la formació o els anticipaments.
  • Contractació de només tres càrrecs de confiança amb sou de 1.400€ nets/mes (rebaixa dels 5 actuals amb sou superiors a 2.000€ nets/mes)
  • Supressió o disminució d’algunes partides per estalvi econòmic
  • Substitució d’una persona a serveis generals, suprimida en la proposta de pressupost 2014
  • Increment partida per Arxiu Municipal al doble del previst, en 5.500€ més.
  • Reducció en un 5% en diferents partides de manteniment d’edificis i equipaments.
  • Renegociació del lloguer del local de la regidoria d’urbanisme
 • SERVEIS ECONÒMICS
  • Substitució d’una persona a hisenda, suprimida en la proposta de pressupost 2014
  • Supressió de les partides “Imprevistos generals” i “Serveis externs hisenda”. Renegociació partida Servei Recaptació amb BASE amb una baixada d’un 8%
 • ALCALDIA
  • Recuperació de la partida Beca Anton Gurí per valor de 2.000€
  • Recuperació de la partida per ONA Valls per 80.000€
  • Disminució i/o eliminació de diferents partides (Comunicació institucional, protocol, subvencions alcaldia…)
  • Disminució partida retribució òrgans equip de govern: proposta de només 3,5 assignacions a jornada completa amb un sou net de 1.400€ nets/mes.
  • Reducció d’un 30% en les indemnitzacions per tots els i les regidores, i un 30% també en les assignacions dels grups polítics
 • VIA PÚBLICA I MOBILITAT
  • Nova partida per actuacions de millora de la mobilitat
  • Nova partida per un pla d’estalvi energètic que ens permeti un estalvi del 5% en totes les partides d’aquesta regidoria que són de despesa en subministraments.
 • TERRITORI I SOSTENIBILITAT
  • Augment de la partida de campanyes del serveis mediambientals en un 300% més.
  • Nova partida per ajuts a l’habitatge de 85.000€
  • Nova partida d’inversions per adequació i millora de torrents per 30.000€
 • TRANSVERSAL
  • Nova partida a cadascuna de les 4 àrees de govern de 5.000€ per despesa social i participació ciutadana (total 20.000€).
Tags: ,