La CUP de Tarragona preguntarà al Ple sobre les retribucions de la nova AIE

En el Ple Extraordinari del dia 4/12/2013 es va aprovar la creació dels estatuts de l’Agrupació d’Interès Econòmic (AIE). L’objectiu de la creació d’aquesta societat mercantil segons la portaveu municipal Begoña Floría “és la d’aprimar estructures sense minvar la qualitat de serveis. Per la qual cosa, un dels eixos claus de l’AIE ha de ser la reducció del nombre de consellers que formen part del diferents consells d’administració de les empreses”.

Amb la nova estructura, sembla ser que es passarà de 55 consellers a 19. La nova AIE ha de gestionar uns 20 milions d’euros i es preveu que l’estalvi amb la seva creació sigui de 1,5 milions d’euros sense que repercuteixi amb la plantilla de treballadors/es actuals.

És arrel de la creació de l’ Agrupació d’Interès Econòmic, que la CUP de Tarragona vol preguntar al Ple Municipal, quina part i percentatge dels 1,5 milions d’euros que es preveuen d’estalvi es deuen a la supressió dels 36 consellers, també vol saber en quin concepte cobraven els membres que actualment desapareixeran.

Per últim la CUP pregunta quina serà despesa es preveu per als 19 consellers restants i en quin concepte cobraran aquesta quantia