La CUP proposa que el Consell Econòmic i Social de Valls se centri en la pobresa

Segons la CUP, el CESV fins ara només ha tractat propostes més aviat relacionades amb la promoció econòmica, la indústria, comerç o turisme, però no ha incidit directament en les situacions de pobresa i exclusió social que pateixen molts vallencs i vallenques.

És per aquest motiu que la CUP creu que no es pot esperar més i fa una proposta per al 2014 per tal que el CESV:

1. Actuï d’observatori per tal de conèixer quina és la situació real que partim i estableixi indicadors periòdics sobre l’estat de la pobresa i l’exclusió social a Valls, per tal de facilitar l’aplicació de les polítiques pertinents per a afrontar l’insostenible situació.

2. Sigui espai de coordinació entre totes les actuacions que es duguin a terme, que sigui espai de relació i intercanvi, així com de compartició i posada en comú de totes les polítiques que es tiren endavant que tinguin a veure amb la pobresa i l’exclusió social.

3. Tiri endavant propostes d’actuació d’intervenció directa per tal d’avançar perquè tots els vallencs i vallenques puguin satisfer els seus drets, així com crear instruments per a garantir les necessitats bàsiques i autonomia dels qui pateixen més la crisi.

La proposta de treball inclou idees per a abordar la situació dels col·lectius més desafavorits i que han estat detectats per l’informe del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social: persones nouvingudes i/o d’origen estranger, aturats/des llarga durada, gent gran, infància i adolescència, persones sense llar, persones drogodependències i altres addiccions, víctimes de la violència de gènere i prostitució.

La CUP també proposa fer intervenció comunitària sobre els barris amb bosses de marginalitat, fent una “aposta clara per destinar els recursos existents al treball social i comunitari.” Entre altres propostes, destaquen “una fiscalitat més progressiva” i “garantir que no es tallarà el subministrament de gas, aigua i electricitat a cap ciutadà”.

Segons Gerard Nogués, “el Pla d’Inclusió Econòmic i Social no ha complert les expectatives i el CESV no té dotació pressupostària, però la proposta la fem en el marc del CESV perquè és un òrgan amb capacitat de treball i que funciona”. “No podem estar quatre anys més amb un CESV donant tombs sobre el mateix, cal un nou enfocament i proposem que se centri en la pobresa, ja que les eines que teníem fins ara no han donat el resultat esperat i no es pot confirmar cap canvi en la realitat pel què fa a pobresa i exclusió social”. “Les línies més innovadores del cesv, tot i tenir el consens del consell, no han estat aplicades.”

“Fem aquesta proposta a la ciutat: el CESV ha de canviar i s’ha de centrar en la segona pota, la social, perquè fins ara només hem fet promoció econòmica i de treball. Fem una crida als membres del CESV a què se sumin a la proposta.

Finalment, a la CUP li agradaria que es convidés les entitats que lluiten contra la pobresa i l’exclusió a participar i formar part del CESV, per garantir que aquesta línia de treball sigui una prioritat i per fer-hi arribar la seva veu i propostes directament.