La CUP de Tarragona rebutja els pressupostos municipals i hi presenta al·legacions

Demana eliminar l’increment en les retribucions als membres de la Corporació i destinar la quantitat estalviada a despesa educativa

Un any més, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Tarragona rebutja els pressupostos municipals aprovats gràcies a la connivència entre govern i oposició, per la qual cosa ha presentat les al·legacions corresponents. Les raons per les quals la CUP rebutja aquests pressupostos són:

En primer lloc, són uns pressupostos elaborats d’esquena a la ciutadania. No només s’han elaborat sense comptar amb la seva participació i sense possibilitar cap implicació ciutadana, sinó que a més, no vetllen pels interessos de la ciutadania. A més, tal i com ja va succeir l’any passat, els pressupostos ni tan sols s’han pogut consultar abans de la seva aprovació. En aquest sentit de manca de transparència, segueixen sense mostrar-se de manera clara les assignacions econòmiques que perceben els i les membres de la corporació.

En segon lloc, els pressupostos municipals aprovats determinen quantioses partides que considerem injustificades, com és el cas del contracte pels serveis de neteja dels carrers i platges (19.604.114,20 €) i edificis de la ciutat (590.000 €); el lloguer d’immobles (585.000 €), etc. Considerem que molts d’aquests serveis extrenalitzats resultarien més econòmics si es duguessin a terme per la pròpia administració i, per tant, caldria que l’Ajuntament realitzés un estudi de viabilitat econòmica –en els sectors que puguin ser més proclius- abans de realitzar els pressupostos. D’aquesta manera es podria valorar l’oportunitat d’interioritzar aquests serveis per millorar en la seva qualitat i estalviar despesa econòmica que podria destinar-se a altres partides com serveis socials, educació, etc.

En tercer lloc, els pressupostos municipals cada cop estan més condicionats pel pagament d’interessos i l’amortització de crèdit bancari (5.140.571,76 € i 14.378.250,40 €, respectivament en els actuals pressupostos, el que representa gairebé un 13% del pressupost). Tenint en compte les necessitats urgents de la ciutadania en matèries com serveis socials, considerem que aquesta hauria de ser una prioritat per l’Ajuntament abans que destinar els diners públics al pagament d’un deute, del qual qüestionem la seva legitimitat.

Per últim, com a detall més concret que paga la pena destacar, en relació a algunes partides d’ensenyament la reducció de més de 16.000 € respecte el 2013.  Aquesta reducció és sorprenent si és té en compte que el passat mes de juny, el plenari de l’Ajuntament va aprovar una moció posicionant-se contra diferents retallades en l’ensenyament.

Paral·lelament, la partida destinada a les indemnitzacions per assistències dels i les membres de la corporació o personal designat ha augmentat, malgrat les seves assignacions s’hagin reduït. La diferència respecte l’any passat és de 42.210 €.

És per això que la CUP de Tarragona ha proposat que aquesta substanciosa quantitat es destini a incrementar el total de les partides educatives un 10% respecte l’any passat (el que representaria 40.500 €), dedicant una part d’aquest increment a la creació d’un fons per cobrir les beques de menjador i llibres que no són totals en molts casos, incloent-hi casos de necessitat. Una proposta més que raonable en tant que la resta de treballadores i treballadors públics tenen congelat el salari, a banda que a l’amortitzar-se jubilacions i perdre dies festius també es veuen amb l’obligació de treballar més hores sense retribució.

Per tot plegat, la Candidatura d’Unitat Popular seguirà treballant en la mateixa línia que l’any passat, reclamant uns pressupostos participatius i populars a la ciutat.

Tags: ,