La CUP de Valls demana que es paguin impostos en funció de la renda i criteris socials

Proposa no abaixar l’IBI i subvencionar-lo a qui ho necessita amb la mateixa quantitat que l’Ajuntament deixarà d’ingressar reduint-lo

Per la CUP no és just que tothom pagui el mateix Impost de Bens Immobles (IBI) o d’escombraries. Presenta 14 al·legacions a les ordenances fiscals de l’Ajuntament  perquè les reduccions d’impostos s’apliquin a qui pateix la crisi. Torna a proposar baixar o eliminar taxes a entitats sense ànim de lucre.

Per la formació independentista les ordenances fiscals són una eina més per la transformació social i de lluita contra les desigualtats i la pobresa. La política fiscal d’un ajuntament pot ser una bona estratègia per a fer front a la crisi i els seus efectes sobre l’endeutament familiar, l’atur i l’augment de la pobresa. Però també pot contribuir en temes claus com l’accés universal a la cultura, la lluita contra l’especulació urbanística i per un altre model d’urbanisme o de suport al teixit associatiu.

La candidatura aposta per una revisió profunda de la concepció i definició de les ordenances fiscals a la ciutat, perquè aquesta és una de les eines més importants que té l’ajuntament per a aplicar justícia social i ajudar els més desafavorits d’una manera estructural i no caritativa. Per això ha presentat un seguit d’al·legacions basades en la idea principal que les taxes que paguen els ciutadans no han de ser iguals per a tothom, sinó en funció de la renta i altres condicionants: qui més té, més ha de contribuir-hi. D’això se’n diu “progressivitat” i és un criteri molt utilitzat en d’altres administracions.

En el cas de l’IBI i de la proposta del govern de baixar-lo, la CUP proposa mantenir-lo tal com està i subvencionar-lo per a les rendes més baixes i altres criteris socials. A aquesta mesura s’hi podria destinar la mateixa quantitat que el govern pensa deixar d’ingressar reduint-lo i que la CUP calcula en uns 200.000€.

La CUP presenta un total de 14 al·legacions destinades, entre d’altres coses, a combatre l’especulació sobre l’habitatge i el terreny; augmentar les taxes sobre ocupació de l’espai públic de caixers automàtics i empreses subministradores de serveis públics; baixar la taxa de brossa dels locals d’entitats sense ànim de lucre i dels habitatges dins del nucli urbà en contraposició a xalets i disseminats; baixar o eliminar les taxes que es cobren a les entitats sense ànim de lucre per a l’ús d’espais municipals; introduir el criteri de responsabilitat social en la quota de l’IAE per reducció de plantilla en l’exercici en curs.

Tags: ,