Preocupa la dimissió de Julio Garcia Prieto al capdavant de GIPSS

El Grup de Treball en defensa de la Sanitat Pública considera preocupant la dimissió de Julio Garcia Prieto com a Gerent de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS), malgrat les seves divergències, demostrades a la pràctica quotidiana per la CGT a l’Hospital Joan XXIII.

Entenen com a desafortunada la dimissió forçada del fins ara Gerent únic de l’ICS i GIPSS, ja que aquest fet es produeix per l’enfrontament amb els poders fàctics, representats pel Sr. Josep Mercadé, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Adserà, gerent de la Xarxa Santa Tecla i el Sr. Fuentes, president de GIPPS,que no han pogut digerir que volgués treure a concurs públic el servei de bugaderia de la pròpia GiPSS i també el servei que presta l’Ajuntament de treballadores de les llars per gent necessitada, aquests dos serveis gestionats per la Xarxa Santa Tecla.

El Grup de Treball considera imprescindible establir aliances entre empreses públiques i hospitals públics, com és el cas de l’Hospital Joan XXIII i el Sociosanitari Francolí, ubicats al mateix Parc Sanitari, que millorin el funcionament d’ambdós centres així com l’atenció a llurs pacients.

Exigieixen a Josep Mercadé, gerent de la Regió Sanitària de Tarragona i Terres de l’Ebre, una gerència única ICS-GIPPS que no estigui controlada pels interessos privats a Tarragona, representats per la Xarxa Santa Tecla.