La CUP pregunta al ple sobre les Beatificacions i l’atenció sanitària a la diada castellera de Sant Magí

La Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona, ha presentat dues preguntes al Ple municipal d’aquest divendres,  per tal de demanar que el Govern Municipal ofereixi explicacions sobre els fets de la Diada castellera de Sant Magí i sobre la implicació del consistori en l’Ajuntament.

Quant a la diada, la CUP manifesta la seva preocupació per la mala imatge oferta aquell dia i per no haver respost el comunicat en què la Direcció de l’Hospital de Santa Tecla s’exculpava de les acusacions que li féu l’Ajuntament. Ho fa formulant la següent pregunta: “per què l’Ajuntament no va respondre el comunicat emès per la Direcció de l’Hospital Santa Tecla, en el que desmentien les acusacions fetes pel propi Ajuntament en relació al col•lapse de les urgències de l’Hospital, i no ha emprès les accions pertinents un cop fetes públiques el seguit de negligències desenvolupades al llarg del passat 19 d’agost i que van obligar a suspendre la Diada Castellera de Sant Magí?”

Per altra banda, la candidatura de l’Esquerra Independentista es manifesta interessada en conèixer el grau d’implicació logística i econòmica de l’Ajuntament en els actes de Beatificació celebrats el passat cap de setmana. Pregunta: “havent viscut la ciutat els actes de la <<Beatificació de l’any de la fe>>, organitzats per la Conferència Episcopal Espanyola a Tarragona entre l’11 i el 13 d’octubre d’enguany i desconeixent-ne la implicació del nostre Ajuntament li demanem que ens respongui si s’ha implicat l’Ajuntament en l’organització dels actes i n’ha assumit o n’assumirà alguna part de les despeses (si és que sí, en quins conceptes i quines quantitats)?”

La CUP tampoc no entén per què s’ha tardat tant en convocar un ple ordinari (més de tres mesos), creu que és una falta de respecte a la
ciutadania esperar tant de temps a fer-ho i evitant així que se’ls hi pugui fer cap tipus de pregunta.