El GEPEC demana la nul·litat de la darrera llicència ambiental de BASF

El dia 23 de setembre el Tribunal Suprem va dictar una sentència en la que desestimava els recursos de cassació interposats per la Generalitat i BASF, estimant l’oposició del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) i confirmant la Sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 6 de Febrer de 2008 que anul·lava l’autorització ambiental a l’establiment que l’empresa Basf Española SA té a Tarragona, dedicat a la fabricació de productes químics, i considerada com a potencialment perillosa.

El 4 d’octubre de 2011 vam fer públics aquests fets. La Generalitat de Catalunya va dir que hi havia una llicència de 2007, però:

1.- Aquesta llicència va estar gairebé quatre anys en un calaix i no s’ha publicat fins el dia després de la nostra roda de premsa, al DOGC de 5 d’octubre de 2011.

2.- Es publica sense annexos, amb el que no saben què és exactament el que
s’autoritza -se’ns remet a la web i allí no hi ha res-, sense peus de recursos i sense notificació a les parts interessades del canvis a l’expedient i de la pròpia resolució.

Davant aquesta situació el GEPEC-EdC anuncia que ha presentat un RECURS contra aquesta resolució demanant la seva nul·litat en base als següents arguments:

a) La sol·licitut inicial era d’autorització d’un magatzem, no d’activitat. I després d’una sèrie de canvis, no notificats a ningú, l’expedient s’ha transformat en una modificació substancial que legalitza tota l’activitat de tot el site de BASF.
b) La tramitació ha estat obscura. Tot i ser part en un pleit idèntic i haver formulat al·legacions oposant-nos –demanant entre altres un estudi hidrogeològic-, no només no sen’s contesta sinó que no se’ns notifica la resolució.
c) Manca Declaració d’Impacte Ambiental i els requisits ambientals necessaris per a que l’autorització sigui vàlida.
d) No es pot subsanar un acte anul·lat amb un altre que parteix del mateix.

A més el GEPEC-EdC informa que el Tribunal Suprem ha remès la seva sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a que la faci complir i no tolerarem cap maniobra que ho impedeixi.